Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie,

Zgodnie z sugestią Pani Dyrektor Moniki Welc - od roku szkolnego 2022/2023 została obniżona 
wysokość składki na Radę Rodziców i w tym roku obowiązuje w wysokości: 120,00 zł.
Za drugie dziecko w szkole wnosimy opłatę: 60,00 zł.
Trzeciego i kolejnego dziecka nie dotyczą opłaty.

Prosimy o opłacanie składek za Uczniów na numer konta 

RADY RODZICÓW: 44 1240 1792 1111 0010 0216 8721 

Do naszej szkoły uczęszcza 314 Uczniów. Po otrzymaniu wpłat od Państwa zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

  • serwis instrumentów (miejmy na uwadze, że wszystkie dzieci korzystają z instrumentów dostępnych w szkole: podczas rytmiki, kształcenia słuchu, czy choćby podczas akompaniowania Uczniom w trakcie popisów),
  • organizacja strefy relaksu w szkole (nowa inicjatywa Dyrekcji i Rodziców),
  • zapewnienie przekazu video z uroczystości odbywających się w auli szkoły,
  • zakup pianina elektrycznego do holu, celem ćwiczenia przez Uczniów w wolnym czasie (z użyciem słuchawek),
  • Finansowanie nagród w konkursach
  • zakup upominków na Dzień Dziecka, Mikołaja, zakończenie roku etc.,
  • inne wydatki związane z naszymi Dziećmi.

Poczujmy się odpowiedzialni za współfinansowanie inwestycji w naszej szkole. 
Prosimy o terminowe wpłaty. 
Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie:
Daniel Cywiński 
Maciej Dobrowolski
Ewa Mackiewicz
Anna Szaro

Godziny dyżuru Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

  9.00 - 10.00    Środa
16.00 - 17.00    Czwartek

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13.10.2021 r. organizowana przez samorząd szkolny pod opieką M. Marek – Rajtar oraz M. Ciepieli.
W koncercie uczniowie podziękowali muzycznie nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w wychowanie i rozwój intelektualny.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.