W terminie od 8 do 21 października 2023 roku młodzież OSM II st. uczestniczyła w dwutygodniowej mobilności w Grecji, w rejonie Riwiery Olimpijskiej, w ramach projektu Erasmus+ o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000099893, współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem tego projektu było rozwijanie wartości społecznych i osobistych uczniów, wzmocnienie kompetencji językowych oraz poznawanie Grecji, jej kultury i historii. Dodatkowo, wyjazd miał na celu poszerzenie horyzontów poprzez kontakt z inną kulturą, zmianę perspektywy na naukę języka i zwiększenie pewności siebie. Grupę tworzyło 30 uczniów i 5 opiekunów.
Przed wyjazdem uczestnicy projektu brali udział w kompleksowych zajęciach przygotowawczych, które obejmowały kursy językowe, zajęcia kulturowe oraz warsztaty BHP. Kurs językowy koncentrował się na komunikacji, co przyczyniło się do ułatwienia wykonywania zadań na miejscu projektu. Program kulturowy przyczynił się do rozwinięcia kompetencji kulturowych uczestników i przygotował uczestników do akceptacji i odnalezienia się w odmiennej kulturze.
Natomiast w trakcie zajęć BHP uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady BHP, których należy przestrzegać w trakcie podróży oraz zasadami pierwszej pomocy. Dzięki tym zajęciom uczestnicy zdobyli wartościowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę, co nie tylko dotyczyło języków czy kultury greckiej, ale także przygotowało ich merytorycznie do wyjazdu.

Podczas wyjazdu uczniowie zdobywali różnorodne umiejętności miękkie, zwłaszcza te związane z poznawaniem kultury Grecji. Współpraca w grupach była kluczowa dla rozwijania umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania. To wszystko przyczyniło się do większej aktywności i otwartości uczniów, pomagając im przełamać bariery, szczególnie w zakresie języka obcego.
Wyjazd okazał się wyjątkowo owocny, wspierał rozwój emocjonalny, niezależność oraz integrację i współpracę w grupie
Efekty wyjazdu są wyraźne - integracja grupy, wzrost pewności siebie oraz zredukowanie obaw związanych z posługiwaniem się językiem obcym, zwiększenie świadomości swoich mocnych i słabych stron. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. Uczestnicy wyraźnie angażowali się w zajęcia, co potwierdza pozytywny wpływ tego wyjazdu na ich rozwój. Wieloaspektowy pozytywny wpływ jest już widoczny, ale nieocenioną jego wartością jest jego długoterminowy efekt.

 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.