Konsultacje dla kandydatów do klasy I OSM I stopnia odbędą się 4 i 18 marca 2023r.

 O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci
z rocznika 2016 zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, perkusja

Elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1
przy ul. Fryderyka Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu:

- elektroniczna rejestracja kandydatów od 1 do 15 marca 2023 r.

- składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły od 1 do 17 marca 2023 r.

Badanie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na instrumencie odbędzie się 25 marca 2023 r. od godz. 9.00.
Będzie przebiegało w małych grupach według imiennych list.

 

DOKUMENTY

 • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  link do strony naboru UM Rzeszów: https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx
 • podanie o przyjęcie do klasy 1 OSM I st. (załącznik w zakładce kwestionariusze)
  (proszę wpisać dwa lub trzy instrumenty do wyboru)
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
  kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej
  opieki zdrowotnej (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)
 • dla kandydatów na instrumenty dęte  (flet, klarnet, trąbka, saksofon, waltornia) - dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na instrumencie dętym,
  wydane przez lekarza pulmonologa (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)

Dokumenty do pobrania: https://szkolamuzyczna.rzeszow.pl/index.php/nabor/dokumenty-i-wygania

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przystępują w grupach według list imiennych do badania uzdolnień muzycznych
(ocena w skali od 0-25 pkt), które polegają na:

 • Powtarzaniu rytmu po prowadzącym
 • Powtarzaniu dźwięków lub melodii
 • Liczeniu muzyki
 • Nadawaniu tytułów usłyszanym utworom
 • Wykonaniu przygotowanej piosenki.

Kandydat proszony jest o przyjście w wygodnym stroju z baletkami lub miękkimi pantoflami.

Kandydaci z przeniesienia do klas wyższych niż pierwsza zdają egzamin kwalifikacyjny z instrumentu oraz teorii muzyki na poziomie klasy, którą kończą w danym roku szkolnym. Istnieje także możliwość rozpoczęcia edukacji w specjalności rytmika od klasy 7 OSM I stopnia.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.