O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci
z rocznika 2014 zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, perkusja  - prezentacje instrumentów

Elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1
przy ul. Fryderyka Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu:

- elektroniczna rejestracja od 1 do 15 marca 2021 r.link

- składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły od 1 do 17 marca 2021 r. do godz. 14.00

- badanie uzdolnień muzycznych 27 marca

- badanie predyspozycji do gry na instrumencie wytypowanych kandydatów 29 marca

DOKUMENTY

 • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  (proszę wpisać dwa lub trzy instrumenty do wyboru)
 • podanie o przyjęcie do klasy 1 OSM I st. (załącznik poniżej)
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  o braku przeciwwskazań do kształcenia w placówce artystycznej
 • Oświadczenie dla rodzica wypełnione w dniu egzaminu (załącznik poniżej)

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przystępują 20 marca w 4 osobowych grupach według list imiennych do badania uzdolnień muzycznych
(ocena w skali od 0-25 pkt), które polegają na:

 • Powtarzaniu rytmu po prowadzącym
 • Powtarzaniu dźwięków lub melodii
 • Liczeniu muzyki
 • Nadawaniu tytułów usłyszanym utworom
 • Wykonaniu przygotowanej piosenki.

Kandydat proszony jest o przyjście w wygodnym stroju z baletkami lub miękkimi pantoflami.

Kandydaci wchodzą do szkoły wg podanego harmonogramu, bez opiekunów. Opiekę będą sprawowali wyznaczeni nauczyciele.
Obowiązujące procedury podczas egzaminów wstępnych do klasy 1 OSM I st. przedstawione są w załączniku poniżej.
UWAGA! Procedury zostały zaktualizowane z powodu wprowadzonych obostrzeń.

W dniu 27 marca wieczorem zostanie ogłoszona na stronie internetowej imienna lista kandydatów zakwalifikowanych
do badania przydatności do gry na instrumencie.

Ta część rekrutacji odbędzie się 29 marca od godz. 14.00 w 4 osobowych grupach (ocena opisowa).

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego oraz wzór obowiązkowego oświadczenia w załącznikach poniżej.

Uwaga ! Nieobecność na jednej z części badań eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

Kandydaci z przeniesienia do klas wyższych niż pierwsza zdają egzamin kwalifikacyjny z instrumentu oraz teorii muzyki na poziomie klasy, którą kończą w danym roku szkolnym.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.