O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 mogą ubiegać się dzieci
z rocznika 2015 zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, perkusja  - prezentacje instrumentów

Elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1
przy ul. Fryderyka Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu:

- elektroniczna rejestracja kandydatów rozpocznie się w momencie uruchomienia jej przez UM Rzeszów

- składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły będzie przebiegać w tym samym terminie co rejestracja elektroniczna.

Terminy badania uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do gry na instrumencie podamy po ustaleniu terminów rekrutacji przez UM Rzeszów.

DOKUMENTY

 • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  (proszę wpisać dwa lub trzy instrumenty do wyboru)
 • podanie o przyjęcie do klasy 1 OSM I st. (załącznik poniżej)
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  o braku przeciwwskazań do kształcenia w placówce artystycznej
 • Oświadczenie dla rodzica wypełnione w dniu egzaminu (załącznik poniżej)

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przystępują w grupach według list imiennych do badania uzdolnień muzycznych
(ocena w skali od 0-25 pkt), które polegają na:

 • Powtarzaniu rytmu po prowadzącym
 • Powtarzaniu dźwięków lub melodii
 • Liczeniu muzyki
 • Nadawaniu tytułów usłyszanym utworom
 • Wykonaniu przygotowanej piosenki.

Kandydat proszony jest o przyjście w wygodnym stroju z baletkami lub miękkimi pantoflami.

Kandydaci z przeniesienia do klas wyższych niż pierwsza zdają egzamin kwalifikacyjny z instrumentu oraz teorii muzyki na poziomie klasy, którą kończą w danym roku szkolnym.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.