W roku 2006 z inicjatywy ówczesnych pedagogów śpiewu PSM II st. w Rzeszowie, tj. ś.p. Anny Budzińskiej, Anny Szałygi–Kuźmy, Stanisławy Mikołajczyk–Madej, przy aprobacie i wsparciu Marty Dybki–Tyczyńskiej prezes Fundacji Szkolnictwa Muzycznego oraz dzięki współorganizacji ZSM nr 1 w Rzeszowie odbył się I Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej. Konkurs początkowo miał zasięg regionalny, ale duże zainteresowanie imprezą, która w istotny sposób wypełniła lukę w organizacji tego typu konkursów w regionie Polski południowo – wschodniej, pozwoliło na rozszerzenie projektu do przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim.

Druga odsłona Konkursu, już Ogólnopolskiego odbyła się w roku 2007, by potem w cyklu dwuletnim miały miejsce kolejne: III w 2009, IV w 2011, V w 2013, VI w 2015, VII w 2017.

Niestety remont szkoły, a później pandemia sprawiły, że VIII edycja Konkursu w roku 2019 nie doszła do skutku.

Jest rok 2021 i właśnie wracamy do naszego przedsięwzięcia, które było zawsze bardzo dobrze przyjmowane w środowisku wokalnym, muzycznym, a także lokalnym. Konkurs w rzeczywisty sposób odzwierciedla poziom kształcenia młodych wokalistów na etapie średnich szkół muzycznych. Jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń dla pedagogów, możliwością konfrontacji swoich umiejętności dla młodych śpiewaków, dla wielu z nich również początkiem niezwykłej kariery.

O tym, jak istotne jest to wydarzenie w kalendarzu imprez artystycznych świadczą „gorące” już teraz w świecie wokalistyki nazwiska laureatów poprzednich edycji konkursu. Są to młodzi śpiewacy, którzy aktualnie zdobywają sceny operowe w Polsce i na świecie, m.in.: Andrzej Filończyk, Adriana Ferfecka, Natalia Skrycka, Elwira Janasik, Paula Maciołek.

Pełna lista laureatów wszystkich odsłon konkursu znajduje się w zakładce Laureaci Konkursu.

Koniecznością jest dodać, że nie byłoby żadnego konkursu bez Jurorów. Ocen konkursowych zmagań podejmowali się wybitni polscy śpiewacy, soliści, pedagodzy, o uznanym dorobku zawodowym, artystycznym i pedagogicznym.

prof. Jan Ballarin

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla

prof. Monika Fedyk–Klimaszewska

dr Bernadetta Grabias

prof. Michalina Growiec

dr hab. Patrycja Krzeszowska–Kubit

prof. Piotr Kusiewicz

dr hab. Katarzyna Oleś–Blacha

mgr Paweł Skałuba

prof. Alicja Słowakiewicz–Wolańska

Ks. dr hab. Paweł Sobierajski

dr Anna Szałyga–Kuźma

prof. Barbara Ewa Werner

  

A tak poza całą merytoryczną warstwą Konkursu… jest to wielkie święto muzyki. Czas spędzony wśród pięknych głosów, nieprzebranych dzieł wokalnych wytwornych kreacji. Jest to czas zawsze wyjątkowy, o którym się później długo rozmawia, który zostaje w uchu, w pamięci, w sercu.

Jesteśmy dla Was i dzięki Wam!

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2021

WYNIKI VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej 5 - 6 listopada 2021

 JURY:

prof. zw. dr hab. Ryszard CIEŚLA (Przewodniczący)
dr hab. Patrycja KRZESZOWSKA – KUBIT
dr hab. Paweł SOBIERAJSKI

przyznało następujące nagrody:

I miejsce
Daniel Oktawian PIOTROWSKI

II miejsce
nie przyznano

III miejsce ex aequo
Jan BARANOWSKI
Paulina MAKAROWSKA

WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna PIESIK
Magdalena CZEKAJ
Anna KRUPA

NAGRODA SPECJALNA dla najlepszego sopranu (nagroda ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Paulina MAKAROWSKA

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki
(nagroda ufundowana przez prof. zw. dr hab. Ryszard CIEŚLĘ):
Paulina MAKAROWSKA

Jury również wyróżniło dyplomami pianistów za artystyczne walory akompaniamentu:

Marcin MOGIŁA (ZSM w Sosnowcu)
Marta STASZCZYSZYN – ŻAK (PSM w Gliwicach)

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2017

LAUREACI

I NAGRODA Łukasz Kawczyński - ZPSM im. F. Chopina Warszawa, nauczyciel - Leszek Świdziński
II NAGRODA Alicja Bieńkowska ZPSM im. J. Elsnera Warszawa, nauczyciel - Ewelina Chrobak-Hańska
III NAGRODA Justyna Galica - SM I i II st. im. B. Rutkowskiego Kraków, nauczyciel - Katarzyna Słota-Marciniec

NAGRODY SPECJALNE

Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika II etapu:
Maria Kopińska SM I i II st. im. T. Szeligowskiego Lublin, nauczyciel - Agnieszka Piekaroś-Padzińska


Nagroda specjalna Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej - koncert z orkiestrą:
Łukasz Kawczyński - ZPSM im. F. Chopina Warszawa, nauczyciel - Leszek Świdziński

Nagroda indywidualna: Wyróżnienie dla najlepszego sopranu (nagroda ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Alicja Bieńkowska - ZPSM im. J. Elsnera Warszawa, , nauczyciel - Ewelina Chrobak-Hańska

WYRÓŻNIENIA

Aleksandra Blanik - PSM I i II st. im. M. Karłowicza Katowice, nauczyciel - Agata Kobierska
Patrycja Pol - ZPSM im. F. Chopina Warszawa, nauczyciel - Beata Wardak
Grzegorz Rubacha - ZSM im. I. J. Paderewskiego Tarnów, nauczyciel - Alicja Płonka
Marta Wąs - ZPSM im. L. Różyckiego Kielce, nauczyciel - Roma Owsińska

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANATORÓW

Aleksandra Bobrowska - ZPSM im. F. Chopina Warszawa
Rafał Hołub - ZPSM im. L. Różyckiego Kielce
Sławomir Kokosza - ZSM im. I. J. Paderewskiego Tarnów
Jolanta Skorek-Münch - SM I i II st. im. T. Szeligowskiego Lublin,

 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2015

LAUREACI

I NAGRODA - Monika Baran - Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego Rzeszów, nauczyciel - Dominika Celińska-Głogowska
II NAGRODA - Alina Prochowska - ZPSM im. M. Karłowicza Kraków, nauczyciel - Anna Plewniak
III NAGRODA - Sylwia Ziętara - SM I i II st. im. B. Rutkowskiego Kraków, nauczyciel - Katarzyna Słota–Marciniec

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej - koncert z orkiestrą:
Monika Baran - ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego Rzeszów, nauczyciel - Dominika Celińska – Głogowska

Nagroda specjalna Najlepszy Głos Podkarpacia - nagranie studyjne w Polskim Radiu Rzeszów:
Monika Baran - ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego Rzeszów, nauczyciel - Dominika Celińska-Głogowska

Dla najlepszego sopranu (ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Monika Baran - ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego Rzeszów, nauczyciel - Dominika Celińska-Głogowska

WYRÓŻNIENIA

Joanna Herdzik - PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego Stalowa Wola, nauczyciel Renata Johnson-Wojtowicz
Michał Komorek - ZSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, nauczyciel - Iwona Górewicz
Katarzyna Cyganik - PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach za najlepsze wykonanie arii barokowej, nauczyciel - Magdalena Spytek-Stankiewicz
Wiktoria Oskroba - PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie za najlepsze wykonanie arii operetkowej, nauczyciel - Grażyna Jędras

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANATORÓW

Krzysztof Figiel (ZSM Szczecin)
Piotr Kowal (SM I i II st. Kraków)
Ewa Orawska (ZSM nr 1 Rzeszów)

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2013

LAUREACI

I NAGRODA - Andrzej Filończyk - PSM II st. im. R. Bukowskiego Wrocław, nauczyciel - Bogdan Makal
II NAGRODA Kamila Marynowicz - PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego Nysa, nauczyciel - Jadwiga Chlewicka
III NAGRODA Michał Janicki - ZSM im. S. Moniuszki Łódź, nauczyciel - Danuta Dudzińska-Wieczorek

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej - koncert z orkiestrą:
Andrzej Filończyk - PSM II st. im. R. Bukowskiego Wrocław, nauczyciel - Bogdan Makal

Nagroda indywidualna dla wyróżniającego się sopranu:
Kamila Marynowicz - PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego Nysa, nauczyciel - Jadwiga Chlewicka

Wyróżnienie dla najlepszego głosu z Podkarpacia - nagranie radiowe
(wyróżnienie Polskiego Radia Rzeszów S.A.):
Aneta Nurcek - ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej

WYRÓŻNIENIA

Kinga CZYŻ SM I i II st. Katowice, nauczyciel - Agata Kobierska
Magda MIZIOŁEK PSM I i II st. Gliwice, nauczyciel - Joanna Wojnowska
Paulina ROGÓŻ PSM I i II st. Nowy Sącz, nauczyciel - Małgorzata Miecznikowska-Gurgul
Paweł TROJAK ZSM Tarnów, nauczyciel - Alicja Płonka

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANATORÓW

Bogusława Ciepierska (PSM I i II st. Katowice)
Janusz Dąbrowski (PSM I i II st. Nysa)
Michał Goławski (PSM I i II st. Gliwice)
Ewa Orawska (ZSM nr 1 Rzeszów)

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2011

LAUREACI

I NAGRODA - Paula Maciołek - ZSM nr 1 Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej
II NAGRODA - Hubert Zapiór - PSM II st. Kraków, nauczyciel - Maciej Gallas
III NAGRODA - Łukasz Skrobek - ZPSM Warszawa, nauczyciel - Andrzej Kamil Drabek

NAGRODY SPECJALNE

Dyplom dla najmłodszego wyróżniającego się uczestnika:
Alicja Ciesielczuk - ZSM Sosnowiec, nauczyciel - Małgorzata Lasota

Wyróżnienie dla najlepszego sopranu (nagroda ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Paula Maciołek - ZSM nr 1, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej

WYRÓŻNIENIA

Justyna Bujak - ZSM Legnica, nauczyciel - Beata Pazio-Grygiel
Marta Gamrot - PSM I i II st. Gliwice, nauczyciel - Magdalena Spytek-Stankiewicz

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANATORÓW

Sławomir Kokosza - ZSM Tarnów
Marcin Mogiła - ZSM Sosnowiec
Anna Sułkowska - PSM I i II st. Gliwice

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY 2009

LAUREACI

I NAGRODA - Adriana Ferfecka - ZSM Legnica, nauczyciel - Beata Pazio-Grygiel
II NAGRODA - Adriana Kazidróg - PSM II st. Zamość, nauczyciel - Wiesława Grabek-Woś
III NAGRODA - Agnieszka Styblińska - ZSM Katowice, nauczyciel - Piotr Rachocki

NAGRODY SPECJALNE

Dla najlepszego sopranu (ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Paula Maciołek - ZSM Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej

Nagroda Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej - koncert z orkiestrą:
Adriana Ferfecka - ZSM Legnica, nauczyciel - Beata Pazio-Grygiel

Nagroda dla laureata Konkursu ufundowana przez Polskie Radio Rzeszów - sesja nagraniowa w studio koncertowym:
Adriana Kazidróg - PSM II st. Zamość, nauczyciel - Wiesława Grabek-Woś

WYRÓŻNIENIA

Patryk Gruszka - PSM Gliwice, nauczyciel - Jan Ballarin
Aneta Kołton - PSM Katowice, nauczyciel - Agata Kobierska
Paula Maciołek - ZSM Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej
Anna Szajnowska - PSM Chorzów, nauczyciel - Maciej Gallas

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANATORÓW

Anna Głowa-Łobodzińska - ZPSM Kraków
Anna Sułkowska - PSM Gliwice
Janusz Tomecki - ZSM Rzeszów

 

II PODKARPACKI KONKURS WOKALNY 2007

LAUREACI

I NAGRODA- Elwira Janasik - Warszawa, nauczyciel - Teresa Mulawa
II NAGRODA - Klaudia Ziajkowicz - Nowy Sącz, nauczyciel - Renata Jonakowska-Olszowska
III NAGRODA - Aleksandra Opała - Zamość, nauczyciel - Agnieszka Brylewicz
IV NAGRODA - Miłosz Lipowiecki - Katowice, nauczyciel - Benon Maliszewski
V NAGRODA - Natalia Skrycka - Katowice, nauczyciel - Agata Kobierska
VI NAGRODA ex aequo:
Aleksandra Grzywocz - Katowice, nauczyciel - Justyna Bachowska
Adam Urbaniak - Warszawa, nauczyciel - Teresa Mulawa

NAGRODY SPECJALNE

Dla najlepszego sopranu (ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Monika Waśko - Zamość, nauczyciel - Wiesława Grabek-Woś

WYRÓŻNIENIA

Joanna Drewniak - Warszawa, nauczyciel - Maria Olkisz
Bartosz Grzesik - Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej
Anna Kamieńska - Katowice, nauczyciel - Benon Maliszewski
Magdalena Marchewka - Legnica, nauczyciel - Agnieszka Justyna Szumiło
Sylwia Mazur - Kraków, nauczyciel - Anna Plewniak

 

I PODKARPACKI KONKURS WOKALNY 2006

LAUREACI

I NAGRODA - Ewa Wąsik - Zamość, nauczyciel - Wiesława Grabek-Woś
II NAGRODA ex aequo:
Bartosz Grzesik - Rzeszów, nauczyciel - Stanisława Mikołajczyk-Madej
Dorota Kloc - Lublin, nauczyciel - Agnieszka Piekaroś-Padzińska
III NAGRODA ex aequo:
Sebastian Boguszewski - Rzeszów, nauczyciel - Anna Szałyga
Katarzyna Liszcz - Rzeszów, nauczyciel - Anna Budzińska

NAGRODY SPECJALNE

Dla najlepszego sopranu (ufundowana przez dr Annę Szałygę):
Ewa Wąsik - Zamość, nauczyciel - Wiesława Grabek-Woś

Dla najmłodszego uczestnika:
Justyna Świder - Rzeszów, nauczyciel - Anna Budzińska

WYRÓŻNIENIA

Bartosz Bis - Rzeszów, nauczyciel - Anna Szałyga
Bożena Dobrowolska - Rzeszów, nauczyciel - Dominika Celińska

WYRÓŻNIENIA DLA AKOMPANIATORÓW

Norbert Gudel - Rzeszów
Ewa Orawska - Rzeszów

Manuela Wielicka - Lublin

kostrzewska 01Barbara Kostrzewska

Polska śpiewaczka (sopran liryczno-koloraturowy), reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny wielu teatrów. Urodziła się 24 września 1915 r. w Jodłowej koło Jasła, zmarła 14 października 1986 r. w Warszawie. Pochodziła z bardzo muzykalnej rodziny. Jej dziadek był znanym dyrygentem w operze w Wiedniu, matka pobierała naukę śpiewu razem z Adą Sari.

Studiowała w Konserwatorium Muzycznym w Krakowie. Po jego ukończeniu uczyła śpiewu. Debiutowała w 1937 r. w Operze Warszawskiej główną rolą w operetce Słońce Meksyku. W kolejnych latach Kostrzewska z powodzeniem występowała w operetkach: Ptasznik z Tyrolu, Manewry jesienne, Hrabia Luksemburgu, Książę Shirasu, Dziewczę z Holandii, Wesoła wdówka. Po debiucie operetkowym zagrała kolejno w operach: Carmen, Faust, Verbum Nobile, Hrabina. W czasie wojny występowała w repertuarze operetkowym i rewiowym w jawnych teatrach Warszawy i Krakowa. Równocześnie należała do Armii Krajowej (ps. „Maria”), gdzie była łączniczką i sanitariuszką. Brała również udział w Powstaniu Warszawskim.

kostrzewska 02Po wojnie była solistką oper w Bytomiu (1946––1949), Poznaniu (do 1954 r.) i Warszawie (do 1957 r.) Zagrała rolę Pauliny Rivoli w filmie Warszawska Premiera (1951). Następnie była kierownikiem artystycznym i solistką Teatru Muzycznego w Warszawie (do 1959 r.), operetki w Lublinie (do 1966 r.) i Wrocławiu (do 1979 r.). Po przejściu na emeryturę wróciła do Warszawy, gdzie udzielała lekcji śpiewu, współpracowała z TV oraz gościnnie reżyserowała.

Była świetnym pedagogiem, wykształciła wielu znanych śpiewaków. Brała udział w licznych festiwalach, audycjach, była cenionym jurorem w konkursach.

W jej repertuarze znalazły się kreacje z oper: Lakme, Don Pasquale, Cyrulik sewilski, Traviata, Rigoletto, Manon Lescaut, Opowieści Hoffmana, Cyganeria, Straszny dwór, a także pieśni Schumanna, Brahmsa, Rachmaninowa, Czajkowskiego.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.