Historia Konkursu

W roku 2006 z inicjatywy ówczesnych pedagogów śpiewu PSM II st. w Rzeszowie, tj. ś.p. Anny Budzińskiej, Anny Szałygi–Kuźmy, Stanisławy Mikołajczyk–Madej, przy aprobacie i wsparciu Marty Dybki–Tyczyńskiej prezes Fundacji Szkolnictwa Muzycznego oraz dzięki współorganizacji ZSM nr 1 w Rzeszowie odbył się I Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej. Konkurs początkowo miał zasięg regionalny, ale duże zainteresowanie imprezą, która w istotny sposób wypełniła lukę w organizacji tego typu konkursów w regionie Polski południowo – wschodniej, pozwoliło na rozszerzenie projektu do przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim.

Druga odsłona Konkursu, już Ogólnopolskiego odbyła się w roku 2007, by potem w cyklu dwuletnim miały miejsce kolejne: III w 2009, IV w 2011, V w 2013, VI w 2015, VII w 2017.

Niestety remont szkoły, a później pandemia sprawiły, że VIII edycja Konkursu w roku 2019 nie doszła do skutku.

Jest rok 2021 i właśnie wracamy do naszego przedsięwzięcia, które było zawsze bardzo dobrze przyjmowane w środowisku wokalnym, muzycznym, a także lokalnym. Konkurs w rzeczywisty sposób odzwierciedla poziom kształcenia młodych wokalistów na etapie średnich szkół muzycznych. Jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń dla pedagogów, możliwością konfrontacji swoich umiejętności dla młodych śpiewaków, dla wielu z nich również początkiem niezwykłej kariery.

O tym, jak istotne jest to wydarzenie w kalendarzu imprez artystycznych świadczą „gorące” już teraz w świecie wokalistyki nazwiska laureatów poprzednich edycji konkursu. Są to młodzi śpiewacy, którzy aktualnie zdobywają sceny operowe w Polsce i na świecie, m.in.: Andrzej Filończyk, Adriana Ferfecka, Natalia Skrycka, Elwira Janasik, Paula Maciołek.

Pełna lista laureatów wszystkich odsłon konkursu znajduje się w zakładce Laureaci Konkursu.

Koniecznością jest dodać, że nie byłoby żadnego konkursu bez Jurorów. Ocen konkursowych zmagań podejmowali się wybitni polscy śpiewacy, soliści, pedagodzy, o uznanym dorobku zawodowym, artystycznym i pedagogicznym.

prof. Jan Ballarin

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla

prof. Monika Fedyk–Klimaszewska

dr Bernadetta Grabias

prof. Michalina Growiec

dr hab. Patrycja Krzeszowska–Kubit

prof. Piotr Kusiewicz

dr hab. Katarzyna Oleś–Blacha

mgr Paweł Skałuba

prof. Alicja Słowakiewicz–Wolańska

Ks. dr hab. Paweł Sobierajski

dr Anna Szałyga–Kuźma

prof. Barbara Ewa Werner

  

A tak poza całą merytoryczną warstwą Konkursu… jest to wielkie święto muzyki. Czas spędzony wśród pięknych głosów, nieprzebranych dzieł wokalnych wytwornych kreacji. Jest to czas zawsze wyjątkowy, o którym się później długo rozmawia, który zostaje w uchu, w pamięci, w sercu.

Jesteśmy dla Was i dzięki Wam!

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.