Odeszła 13 marca 2021 r.

 Było to wydarzenie, które wstrząsnęło środowiskiem Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, odbiło się szerokim echem w szkolnictwie artystycznym Regionu i nie tylko.
Kondolencje przesłali m.in. Minister Kultury - Wicepremier Prof. Piotr Gliński, Poseł do Parlamentu Europejskiego – były Prezydent Rzeszowa – Dr Mieczysław Janowski.
Wyjątkowy artykuł napisał Pan Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej na Region Podkarpacki.

18 marca w rzeszowskiej Katedrze odbyła się Msza Święta żałobna Koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Białogłowskiego.

W Mszy uczestniczyli członkowie rodziny, współpracownicy oraz przedstawiciele społeczności szkolnej, delegacja ze sztandarem.

O oprawę muzyczną zadbali nauczyciele muzycy.


 


Pani Dyrektor Jolanta Niżańska, podjęła pracę w ZSM nr 1 w roku 1980 a więc w momencie, kiedy szkoła obejmowała obok pionu muzycznego - PSM II ST. Także Liceum muzyczne z pionem ogólnokształcącym.
Rozpoczęła pracę jako nauczyciel fizyki i na tym stanowisku pracowała nieprzerwanie przez kolejne lata, kiedy to w roku 1990 została Wicedyrektorem ds. pedagogicznych a w roku 1999 Dyrektorem Szkoły. Nie bacząc na liczne trudności w tym osobiste,
podjęła się zadania prowadzenia szkoły, która od 1995 roku obejmowała także OSM I stopnia. Podjęła się tego zadania w niełatwym okresie transformacji ustrojowej i systemowej skutkującej zmianami w oświacie i naglącymi potrzebami szkoły jak chociażby konieczność rozbudowy w celu pozyskania nowych sal lekcyjnych dla klas lekcyjnych. Dodatkowo utrudniały to zmiany w systemie szkolnictwa, które pociągały za sobą nowe zadania dla Szkół - jak chociażby czynny udział szkoły - uczniów a także nauczycieli w wydarzeniach kulturalnych miasta, szeroką współpracę z instytucjami kultury miasta Rzeszowa, współpracę z uczelniami i innymi szkołami w zakresie oprawy artystycznej imprez i uroczystości. Był to czas, kiedy szkoły musiały rozpocząć działania wizerunkowe i na rzecz promocji szkoły, aby pozyskać uczniów. Do nowych zadań dyrektora doszło więc przygotowanie jak najlepszej - konkurencyjnej oferty edukacyjnej. To z kolei wymagało ustawicznego podnoszenia jakości pracy szkoły a co za tym idzie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej. Pani Dyrektor od początku potrafiła sprostać tym ogromnym i nowym dla Niej wyzwaniom, skutecznie utrzymując i podnosząc wypracowany poziom i markę szkoły na płaszczyźnie - artystycznej, pedagogicznej oraz technologicznej. Pani Dyrektor Jolanta Niżańska poradziła sobie z wszystkimi tymi wyzwaniami, zapewniając jak najlepsze warunki edukacji i rozwoju dla uczniów oraz jak najlepsze warunki rozwoju i spełnienia zawodowego dla nauczycieli. Stworzyła szkołę, na którą składał się zespół ludzi stanowiących znakomicie przygotowaną, wielopokoleniową kadrę nauczycieli - muzyków, instrumentalistów aktywnych scenicznie, w dużej mierze wchodzących w skład orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, świetnych nauczycieli teorii oraz przedmiotów ogólnokształcących. Szkołę, której osiągnięcia mogłyby być powodem do dumy dla każdego dyrektora.

Dzięki staraniom Pni Dyrektor Jolanty Niżańskiej budynek w którym się znajdujemy uległ rozbudowie i modernizacji, dzięki czemu powierzchnia użytkowa powiększyła się o 530m2. Przybyło 35 nowych sal do nauczania przedmiotów indywidualnych i teoretycznych. Zmodernizowano 1000m2 istniejącej powierzchni. Na miarę możliwości architektonicznych zmodernizowane zostały sale lekcyjne, sale do ćwiczeń, pomieszczenia administracji i obsługi. Budynek B szkoły przeszedł kapitalny remont.
W 2000r. z środków pozyskanych od sponsorów utworzyła nowoczesną pracownię komputerową i sfinalizowała przyłączenie Internetu.
W 2001r. z Fundacji Współpracy Polsko -Niemieckiej Pani Dyrektor pozyskała środki m.in. na zakup instrumentów muzycznych.
W tym samym 2001r pozyskała środki w kwocie 150 tys. zł na zakup fortepianu koncertowego Petrof do auli szkoły.

W ostatnich kilkunastu latach ze środków z Programów Operacyjnych MK i DzN, które przygotowała, pozyskała środki na instrumenty muzyczne (kontrabas lutniczy, trąbki, flety, puzon akordeony, pianina, obój, waltornię, klarnety, instrumenty perkusyjne) oraz wyremontowała fortepiany na kwotę 400 tys. zł.

W ramach dbałości o jakość kształcenia, Pani Dyrektor zabiegała o uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej - co skutkowało wdrożeniem wielu innowacyjnych projektów jak: Poranki Muzyczne, koncerty cykliczne „Nasi młodzi wirtuozi", „ I ty możesz tak grać”, cykl koncertów Chopinowskich, czy prestiżowy doroczny koncert „ Młodzież naszemu miastu ” w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackie, cykliczne audycje umuzykalniające dla dzieci, cykliczne koncerty wielkopostne, spektakle teatralno-muzyczne wystawiane przez szkołę.
W tym celu kładła nacisk na ustawiczne podnoszenie standardów edukacyjnych, wychowawczych, dzięki czemu wszyscy nauczyciele brali permanentny udział w najrozmaitszych formach doskonalenia zawodowego, poszerzając wiedzę i umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje. Efektem tego jest poziom nauczania zarówno w przedmiotach muzycznych, kształceniu instrumentalnym jak z przedmiotów ogólnokształcących. Który sprawia że uczniowie szkoły są laureatami konkursów muzycznych o randze regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Olimpiad oraz konkursów dziedzinowych.
W efekcie szkoła może się poszczycić wysokimi wynikami z egzaminów - Maturalnego i egzaminów zawodowych. Świadczy o tym także zdawalność nawet na poziomie 100%.
Także absolwenci szkoły licznie kontynuują naukę na uczelniach wyższych-podejmują studia kierunkowe na Akademiach Muzycznych, Uniwersytetach Muzycznych w kraju i za granicą ale z równym powodzeniem spełniają się także w innych zawodach. Wśród nich mamy psychologów, aktorów, filologów, inżynierów czy prawników.

Pani Dyrektor leżało także na sercu kształtowanie młodzieży w duchu tradycji i patriotyzmu, stąd też w szkole organizowane były liczne przedsięwzięcia, mające na celu poszanowanie tradycji i historii. Za tę aktywność Zespół Szkół Muzycznych nr1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w 2016r. został odznaczony Medalem „Pro Patria” przyznanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Angażowała się w organizację koncertów charytatywnych jak. Np. na budowę Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Rzeszowie
Uczniowie szkoły brali udział w koncertach w domach pomocy społecznej, szpitalach, domach seniora, warsztatach terapii zajęciowej

Przez lata prowadzenia szkoły współpracowała także z organizacjami pożytku publicznego m.in. – Fundacją Szkolnictwa Muzycznego, Towarzystwem im. Hofmana, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szkół Muzycznych, Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Towarzystwem Muzycznym, placówkami oświatowo wychowawczymi, uczelniami, ostatnio także Fundacją Pianistyki Polskiej i Fundacją Im. Czesława Prejsnara.

Prowadziła współpracę partnerską ze szkołami muzycznymi takimi jak: Vikar Sandor w Nyiregyhazie (Węgry) oraz ze Szkołą Sztuk Pięknych w Rudominie (Litwa).
Zespół Szkół Muzycznych nr1 im. Karola Szymanowskiego został odznaczony „ Cennymi Stopami” za udział w obchodach Narodowego Dnia Życia w 2008r.

Sama także uczestniczyła w promocji szkolnictwa artystycznego poza granicami kraju - będąc członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Muzycznych (EMU) - była delegowana przez Ministerstwo do udziału w konferencjach w różnych krajach europy.

Efektem podejmowanych przez nią działań jest szkoła w jakiej dziś mogą się uczyć nasi uczniowie i w jakiej my możemy pracować a także silna pozycja szkoły na arenie ogólnopolskiej.

Jej praca i zaangażowanie jako dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie zostało docenione - za swoje osiągnięcia otrzymała m.in.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II st. (2005)
Nagroda Kuratora Oświaty (2000, 2003, 2008)
Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa

- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- Złoty Medal "Za długoletnią służbę", uhonorowana odznaką
- "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
a w październiku 2018 r. otrzymała tytuł honorowy Profesora Oświaty.

Nadanie Imienia Dyrektor Jolanty Niżańskiej AULI ZSM nr 1 w Rzeszowie

13 września – dokładnie w pół roku od śmierci Pani Dyrektor Aula szkoły otrzymała imię Dyrektor Jolanty Niżańskiej.

Uroczystość stała się okazją nie tylko do Jej wspomnienia Ale także do przybliżenia Jej sylwetki i zasług jako dyrektora naszej szkoły - Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, którą to nazwę zawsze wymawiała z troską i dumą.
Dokładała też wszelkich starań, aby nieustannie utrzymywać i wzmacniać pozycję szkoły, powstałej w latach 50-tych ubiegłego wieku jako średnia szkoła muzyczna. Dzięki zaangażowaniu i poczuciu misji wielu wybitnych Muzyków i Pedagogów, szkoła z latami nabierała coraz to większego znaczenia w mieście i regionie. Od samego początku będąc wyjątkową, elitarną, szkołą artystyczną, która dziś może się poszczycić wieloma już pokoleniami wybitnych wychowanków. Swój udział w tym ma Pani Dyrektor Jolanta Niżańska.

Aula, która obecnie nosi imię Pani Dyrektor, była ostatnimi punktem (wraz z salą kameralną) na remontowej liście modernizacji szkoły jaką przeprowadziła Pani Dyr. Jolanta Niżańska – osoba, która wywarła znaczący wpływ na losy ZSM nr 1. Wraz z Jej odejściem, jak czytamy w artykule Pana Wizytatora Krzysztofa Szczepaniaka została zamknięta pewna część historii szkolnictwa artystycznego. Dla nas wszystkich całej społeczności w sposób szczególny zakończył ważny i znaczący rozdział historii naszej szkoły!

Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Dyr. Jolanty Niżańskiej

29 listopada 2021 roku w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego, synowie Tomasz Niżański i Maciej Niżański odebrali z rąk Wojewody Podkarpackiej Pani Ewy Leniart Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Pani Jolancie Niżańskiej.


Obecni na tej wyjątkowej uroczystości byli Wizytator CEA Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor szkoły Monika Welc i Wicedyrektor Marta Dybka-Tyczyńska

 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.