Informujemy, że  egzaminy wstępne na rok szkolny 2021/2022 przewidujemy w dniach 4-7 maja.
Termin składania dokumentów: od 29 marca do 26 kwietnia 2021 r.
Do klasy I OSM i PSM II st. kandydaci zdają jedynie:
- egzamin z instrumentu (bez udziału akompaniatorów) na specjalność instrumentalistyka
- egzamin z rytmiki i fortepianu (dwa wybrane utwory) na specjalność rytmika
- egzamin ze śpiewu (bez udziału akompaniatorów) na specjalność wokalistyka

Dla kandydatów do klas wyższych program egzaminu z przedmiotu głównego do ustalenia poprzez zdalne konsultacje.
Kandydaci zdają obowiązkowo testy pisemne z teorii.

Szczegóły w późnieszym terminie.

Ze  względu  na obecną  sytuację epidemiologiczną i brak  możliwości bezpośrednich konsultacji  w szkole, proponujemy kandydatom do ZSM nr 1 w Rzeszowie konsultacje zdalne. Do Państwa dyspozycji pozostaje wicedyrektor d/s muzycznych oraz kierownicy sekcji, do których podajemy adresy mailowe.

Barbara Kotwasińska - RYTMIKA - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Skalińska-Węgrzyn - TEORIA - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dominika Celińska-Głogowska - ŚPIEW SOLOWY - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom. 605 655 110
Monika Welc - INSTR. SMYCZKOWE, GITARA - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grzegorz Łobaza - FORTEPIAN, ORGANY - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Robert Mosior - INSTR. DĘTE, AKORDEON, PERKUSJA - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie informacji o rodzaju konsultacji oraz specjalności, którą  jesteście zainteresowani.

Będziemy  Państwa kontaktować z odpowiednimi pedagogami lub odpowiemy na wasze pytania. Zapraszamy do kontaktu do końca terminu składania podań. Szczegółowe terminy już wkrótce.

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 14 lat. Wniosek o przyjęcie do OSM II st. należy złożyć w terminie określonym przez Dyrektora. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej lub klasy szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon, perkusja,
 • INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA:
  trąbka, saksofon, puzon,
  fortepian, kontrabas, perkusja
 • RYTMIKA

DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • wyciąg ocen z I półrocza klasy 6 szkoły podstawowej i aktualnej klasy szkoły muzycznej
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie lekarskie *

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry
* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

EGZAMINY

Do OSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin gry na instrumencie, a dla rytmiczek sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie w zakresie programu klasy szóstej szkół muzycznych I st. W specjalności instrumentalistyka jazzowa należy dodatkowo wykonać dwa utwory jazzowe. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz audycji muzycznych w zakresie programu ostatnich klas szkół muzycznych I st., a dla kandydatów na instrumentalistykę jazzową dodatkowo przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z zakresu ogólnej orientacji w stylach, kierunkach i wykonawcach muzyki jazzowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu.

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych na podstawie wyników egzaminów. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie ogólne – także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał i znajomości języka niemieckiego oraz języka angielskiego.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.