Informujemy, że  egzaminy wstępne na rok szkolny 2022/2023 przewidujemy w dniach 11 – 13 maja 2022 r.
Termin składania dokumentów: od 28 marca do 29 kwietnia 2022 r.
19 marca oraz 23 kwietnia 2022 odbędą się konsultacje w szkole.

Na nowy rok szkolny, na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. przeprowadzamy rekrutację do nowego typu szkoły – Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia o CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA (analogicznym do liceum ogólnokształcącego). Jeśli nie zbierze się większa liczba kandydatów konieczna do utworzenia osobnej klasy I OSM II stopnia (cykl czteroletni), wówczas zaproponujemy przyjęcie do klasy III OSM II stopnia (cykl sześcioletni). Z powodu reformy szkolnictwa artystycznego nie zostanie utworzona klasa I OSM II stopnia cyklu sześcioletniego. Do klasy VII OSM I stopnia (dotychczasowa klasa I OSM II stopnia) można przejść drogą egzaminu kwalifikacyjnego.

Egzaminy kwalifikacyjne do klasy II OSM II stopnia (odpowiednik klasy VIII szkoły podstawowej) oraz III OSM II stopnia (odpowiednik klasy I liceum) obejmują część praktyczną oraz sprawdzian wiedzy z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, zasady z muzyki oraz literatura muzyczna). Szczegółowe wymagania egzaminacyjne są ujęte w załącznikach.

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon, perkusja,
 • INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA:
  trąbka, saksofon, puzon,
  fortepian, kontrabas, perkusja
 • RYTMIKA

 DOKUMENTY:

 • wypełniony kwestionariusz
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • ostatnie świadectwo ze szkoły ogólnokształcącej, do której aktualnie uczęszcza kandydat oraz ze szkoły muzycznej
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie lekarskie (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016) *

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry
* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

PRZEBIEG EGZAMINU:

Do OSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin gry na instrumencie, a dla rytmiczek sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie (wymagania w załącznikach).

W specjalności instrumentalistyka jazzowa należy dodatkowo wykonać dwa utwory jazzowe. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz literatury muzycznej, a dla kandydatów na instrumentalistykę jazzową dodatkowo przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z zakresu ogólnej orientacji w stylach, kierunkach i wykonawcach muzyki jazzowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych na podstawie wyników egzaminów. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie ogólne – także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał i znajomości języka niemieckiego oraz języka angielskiego.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego z nauczycielami odpowiadającymi za poszczególne sekcje i specjalności:

INSTRUMENTY SMYCZKOWE i GITARA Mirosław Jaskot - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FORTEPIAN i ORGANY – Jolanta Filar - Choińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
INSTRUMENTY DĘTE, AKORDEON i PERKUSJA - Robert Mosior - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
RYTMIKA - Barbara Kotwasińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TEORIA  - Katarzyna Skalińska-Węgrzyn - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

WICEDYREKTOR do spraw muzycznych – Gabriela Wąsacz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będziemy  Państwa kontaktować z odpowiednimi pedagogami lub odpowiemy na pytania. Zapraszamy do kontaktu!

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.