W dniu 19 czerwca 2023 r. na lekcji matematyki, w klasie 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st., zostały wykorzystane zestawy Lego Spike Prime zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie łączyli proste matematyczne obliczenia oraz planowanie tras z programowaniem. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta z dużym zaangażowaniem starali się zaprogramować zbudowane przez siebie roboty. Byli bardzo zadowoleni ze swojej pracy oraz cieszyli się z każdego ruchu robota.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

 

W dniu 26 maja 2023 r. odbyła się lekcja otwarta dotycząca figur przestrzennych – prostopadłościanów i sześcianów. Uczniowie klasy 6 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st., którzy uczestniczyli w tej lekcji, nauczyli się budowy tych figur, próbowali narysować ich siatki oraz przeliczali Pola powierzchni całkowitej. Na lekcji zostały wykorzystane klocki magnetyczne, zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dzięki którym uczniowie w prosty sposób zrozumieli budowę brył oraz z łatwością budowali ich siatki.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

W ramach programu Laboratoria Przyszłości odbywają się cykliczne zajęcia techniczne z zakresu nauki lutowania. Warsztaty obejmują zarówno poznanie technik lutowania, jak i elektroniki. Uczestnicy, wśród których są zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, bazują na zestawach lutowniczych, zdobywają wiedzę z zakresu obsługi grotu lutowniczego i prawidłowego wykonania spoiwa lutowniczego. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów będzie miał okazję samodzielnie zlutować mały układ elektroniczny składający się z różnych elementów (np. rezystorów, diod, kondensatorów, potencjometrów i bezpieczników). Cieszymy się, że prowadzone zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem i jesteśmy pod wrażeniem, jak świetnie radzą sobie z takimi pracami uczestniczące w warsztatach uczennice.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje poetycko- artystyczne interpretacje „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas 4-7 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klas II – V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.  Wydarzenie zostało uwiecznione za pomocą aparatu zakupionego z programu Laboratoria Przyszłości - programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

#LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

 

 

Dzięki wsparciu, które otrzymaliśmy w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, szkoła zakupiła drukarkę 3D. Doposażenie szkoły w ten sprzęt umożliwiło uczniom naszej placówki zapoznanie się nie tylko teoretyczne z drukiem 3D ale i praktyczne na lekcjach informatyki. Lekcje dotyczące druku 3D zostały przeprowadzone w klasie 6 OSM I st. Uczniowie na lekcji zapoznali się z oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia modeli 3D i stworzyli swoje własne modele. Następnie za pomocą oprogramowania FlashPrint jeden z modeli został przez nich wydrukowany. Uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób przebiega proces wydruku na drukarce 3D. Efektem ich pracy był wydrukowany pionek.
A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

  

W naszej szkole odbywają się zajęcia techniczne (nauka lutowania) z wykorzystaniem zestawów lutowniczych, które zostały zakupione dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. Nasi uczniowie mają możliwość zapoznania się zarówno z podstawowymi technikami lutowania, jak i elektroniki. Stopniowo uczą się obsługi grotu lutowniczego, a co za tym idzie, prawidłowego wykonania spoiwa lutowniczego. Jednym z etapów zajęć jest zaznajomienie się z podstawowymi elementami elektroniki. Podsumowaniem zdobytej w trakcie zajęć wiedzy i umiejętności jest samodzielne zlutowanie małego układu elektronicznego składającego się z różnych elementów elektronicznych (rezystory, diody, kondensatory, potencjometry, bezpieczniki itp.). Największą satysfakcją dla uczniów jest bez wątpienia fakt, że po ciężkiej pracy i złożeniu całego układu elektronicznego wszystko działa prawidłowo.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

  

W dniu 22 grudnia 2022 r. odbył się Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Uczniów oraz Nauczycieli naszej Szkoły. Podczas Koncertu użyte zostały sprzęty zakupione z programu Laboratoria Przyszłości, programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Osoby, które nie mogły być tego wieczoru razem z nami będą mogły przenieść się w ten magiczny czas dzięki nagranemu w wysokiej jakości filmowi oraz zdjęciom upamiętniającym to wydarzenie.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

 

W naszej szkole klocki edukacyjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości wykorzystywane są na co dzień podczas zajęć w świetlicy szkolnej. Dzięki temu uczniowie klas 1-3 mogą rozwijać kreatywne myślenie, wyobraźnie oraz twórczo spędzać czas.
W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 1 i 2 OSM I st. mieli okazję do wykazania się wyobraźnią przestrzenną budując modele o różnych kształtach.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

   

Dzięki wsparciu, które otrzymaliśmy w ramach projektu Laboratoria Przyszłości szkoła została wyposażona w profesjonalny sprzęt audiowizualny – kamerę oraz aparat wraz z oprzyrządowaniem. Praca z wykorzystaniem takiego sprzętu otwiera przed uczniami i nauczycielami szkoły zupełnie nowe możliwości, chociażby w zakresie dokumentowania działalności szkoły, indywidualnych osiągnięć uczniów i poszczególnych klas. Szczególne znaczenie odgrywa przy realizacji nagrań przesyłanych później na różnego rodzaju konkursy instrumentalne, gdzie jakość brzmienia ma ogromne znaczenie.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z nagrania klasy 5 OSM I st. na IV Międzyszkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego, w którym zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

   

W naszej szkole odbywają się zajęcia z wykorzystaniem zestawów Lego Spike Prime. Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie mają możliwość zapoznania się z podstawowymi aspektami programowania w bardzo przystępnej oraz ciekawej formie. Podczas pracy z zestawem LEGO podejmowane są zagadnienia z zakresu matematyki, przedsiębiorczości i fizyki. Dodatkowo rozwijane są umiejętności logicznego myślenia, w tym pogłębianie umiejętności z zakresu rozwiązywania złożonych problemów. Praca z zestawem LEGO umożliwia nabywanie wszechstronnych kompetencji STEAM ,dając przy tym radość uczniom uczestniczącym w zajęciach.

A to wszystko dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci

  

Laboratoria Przyszłości to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły- na miarę XXI w, dzięki której uczniowie będą mogli odkrywać swoje talenty, rozwijać zainteresowania oraz nabyć kompetencję przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoła zakupiła wyposażenie podstawowe :
• Drukarkę 3D z akcesoriami
• Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
• Stacje lutownicze
• Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (m.in. aparat, kamerę, statyw, mikroport, mikrofon, oświetlenie)
Uzupełniająco szkoła pozyskała m.in.:
• Wyposażenie sali – m.in. stoły, taborety, fotel, szafki, tablice dwustronną
• Roboty edukacyjne - narzędzie do nauki przedmiotów STEAM
• Klocki edukacyjne
• Green screen oraz głośnik przenośny.

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości użytkowany będzie zarówno na lekcjach informatyki, matematyki, techniki jak i kółkach zainteresowań oraz w świetlicy szkolnej.
Ze względu na specyfikę szkoły która jest placówką artystyczną, zakupiony sprzęt multimedialny umożliwi dokonywanie rejestracji w wysokiej jakości obrazu oraz dźwięku. Jest to niezbędne w udziałach naszych uczniów w prestiżowych konkursach o randze ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

#LaboratoriaPrzyszłości,
#LaboratoriaPrzyszlosci

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie uczestniczy w projekcie „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego, które będzie wykorzystywane przez uczniów od 01 września 2022 r.


#LaboratoriaPrzyszłości,
#LaboratoriaPrzyszlosci

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.