Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. - cykl 8 - letni

 Starania kadry zarządzającej oraz nauczycieli, mające na celu nieustanne doskonalenie oferty edukacyjnej, zaowocowały powołaniem w 1995 roku przy Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Kształcenie w OSM I stopnia odbywa się w cyklu ośmioletnim w zakresie gry na instrumencie muzycznym. Jest połączeniem edukacji ogólnej i artystycznej, która realizowana jest zgodnie z ramowym planem nauczania OSM I st.

pasoOSM Ist ZesperkOSM Ist

Dzieci uczą się gry na wybranym instrumencie – fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja i jednocześnie rozwijają swoje zdolności muzyczne na lekcjach rytmiki i kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz muzykując wspólnie  w orkiestrze i chórze. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju popisach, koncertach, przeglądach, przesłuchaniach oraz  konkursach z wiedzy ogólnej jak i  muzycznej.

rytmOSM Ist ork chorOSM Ist

 

Oddziały klasowe liczą od 20 do 25 uczniów. Na terenie szkoły działa świetlica szkolna dla dzieci z klas I – III oraz bufet.
Zajęcia odbywają się na jedną zmianę do godziny 15.00.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.