Dla rodziców

Deklaracja dostępności

Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im Karola Szymanowskiego w Rzeszowie

Wstęp do deklaracji

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony zamieszczonej pod adresem:

http://szkoamuzyczna.rzeszow.pl

Data publikacji strony: 17.10.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.11.2019r.  

 Dostępność cyfrowa
Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Stara wersja witryn niezgodna z wytycznymi WCAG 2.1 znajdująca się pod adresem:  http://stara.szkolamuzyczna.rzeszow.pl  została zachowana w celach archiwalnych.

Dostępność strony:

 • Strona została wyposażona w przejrzyste menu ułatwiające odszukanie treści w serwisie.
 • Nawigacja po stronie może odbywać się za pomocą klawiatury bez użycia myszki.
 • Strona posiada rozwijane menu dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznaczone i eksponowane.
 • Witryna posiada możliwość zmiany rozmiaru czcionki zarówno z poziomu przeglądarki jak i menu.
 • Istnieje możliwość zmiany kontrastu (wysoki kontrast i skala szarości) dla osób niedowidzących.
 • Możliwość włączenia podkreślania linków na stronie.
 • Strona przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Treści w witrynie zamieszczane są w sposób zrozumiały. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów. Długie teksty są podzielane na akapity a ważne informacje eksponowane przez wyróżnienie.

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny. Jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwis - prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Data sporządzenia deklaracji: 2019.12.31

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.29

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły nr 32 prowadzi główne wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych ( korytarze są szerokie, na piętro, poziom -1 i sekretariat prowadzą schody, nie ma windy).
 • Do budynku szkoły nr 28 prowadzi wejście z ulicy Juliusza Słowackiego bramką i główną bramą wjazdową ( do drzwi wejściowych jest jeden stopień w budynku są schody na każdą kondygnację , brak windy).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na terenie szkoły nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – szkoła nie ma własnego parkingu.
 • W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku  lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny na numer telefonu: (17) 748 22 00.

Za pośrednictwem adresu e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi i wnioski na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

wypozyczanie instrument

Wypożyczanie  koordynuje  NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO

OPŁATA NR KONTA
97 1020 4391 0000 6002 0144 9230

 

Sekretariat:


pn - pt 7.30 - 15.30

 

Higienistka:


śr 8.00 - 15.00
pt 11.15 - 15.30

 

Magazyn instrumentów:


pn - pt 7.00 - 15.00

 

Pedagog szkolny:


pn 8.00 - 13.00
wt 9.00 - 13.30
śr 8.00 - 12.00
cz12.00 - 16.30
pt 8.30 - 11.00

 

Biblioteka szkolna:


pn 10.00 - 16.00
wt 9.15 - 15.15
śr 11.30 - 17.30
cz 10.00 - 16.00
pt 8.20 - 14.20

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.