Rytmika

Rytmika wczoraj i dziś

EJDalcroze

 

„Marzy mi się taki sposób kształcenia muzycznego,
w którym ciało ludzkie samo przez się będzie grało
bezpośrednią rolę między dźwiękiem a myślą,
stanie się po prostu instrumentem do wyrażania naszych wrażeń.”


 „Ważne jest, aby odczuwać muzykę,
przyjmować ją wewnętrznie,
łączyć się z nią duszą i ciałem,
słuchać jej nie tylko uszami lecz całą swoją istotą”

  

EMIL JAQUES DALCROZE 1865 – 1950

Wydział  Rytmiki  przy  Zespole  Szkół  Muzycznych  Nr  1  skończył  właśnie 60  lat. Jest  jedynym takim  wydziałem na  terenie województwa  podkarpackiego  w  szkołach muzycznych II st. Został  powołany w  roku  1958  z inicjatywy  ówczesnych  dyrektorów  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  II  st. – T.  Czapli  i K. Fica oraz nauczycielki  W. Mikułowej.  Była  to  sekcja  na  wydziale  Wychowania  Muzycznego. Kształciła przyszłe  kadry  nauczycielskie dla  szkół  i  ognisk  muzycznych.

W  1975  r.  Rytmika  zaistniała  w  Państwowym  Liceum  Muzycznym,  które  zostało utworzone  obok Państwowej Szkole  Muzycznej  II  st. W  1978  r. powstaje  samodzielny  WYDZIAŁ  RYTMIKI  w  PLM  i PSM  II  st.  W  latach  dziewięćdziesiątych  dzięki  staraniom  Urszuli  Nawojskiej,  sekcja  została  objęta  patronatem  Akademii  Muzycznej  w  Poznaniu.   Wydział  ten  do  dnia  dzisiejszego  kształci  przyszłych  nauczycieli  rytmiki,  którzy  z  powodzeniem  po  ukończeniu  wyższych  studiów  pracują  w  kraju  i  poza  jego  granicami. Są  bardzo  cenionymi  kandydatami  na  studia w  polskich  i  zagranicznych  uczelniach  muzycznych,  na  które  dostają  się  w  najwyższymi  lokatami. Do  dnia  dzisiejszego  PSM  II  st.  ukończyło 78  absolwentów  a  OSM  II  st.  155  absolwentów.

Nauka  na  wydziale  rytmiki  rozwija  wszechstronnie  naszych  uczniów.  Od  kandydatów  wymagana  jest  umiejętność  gry  na  fortepianie  na  poziomie  podstawowej  szkoły  muzycznej oraz  predyspozycje  ruchowe,  które  sprawdzane  są  podczas  egzaminów  wstępnych.  Nauka  trwa  6  lat  i  obejmuje  następujące  przedmioty  zawodowe:

 • rytmika
 • improwizacja  fortepianowa
 • fortepian
 • technika  ruchu
 • zespół  rytmiki
 • metodyka  nauczania  rytmiki

Nasi  uczniowie  prezentują  swoje  umiejętności  na  popisach  sekcyjnych,  koncertach  szkolnych  oraz  koncertach  dla społeczności  lokalnej  i  miasta,  a  także  na  koncercie  dyplomowym.  Mają  również  możliwość  odbycia  praktyk  pedagogicznych  w  OSM  II  st.  wchodzącej  w  skład  ZSM  Nr  1.  Poznają  też  wykładowców  polskich  uczelni  muzycznych  na  seminariach  i  warsztatach  organizowanych  dla  nich  w  naszej  szkole. Gościli  u  nas:

 • prof.  Monika  Skazińska  -  AM  Poznań
 • prof.  Barbara  Ostrowska  -  AM  Łódź
 • prof. Barbara  Bernacka  -  AM  Warszawa
 • prof. Bożena  Opolska -  Targosz  -  AM   Kraków
 • prof. Małgorzata  Berent – Kupsik  -  AM  Poznań
 • prof.  Szabolsc  Esztényi  -  AM  Warszawa
 • prof.  Anetta  Pasternak  -  AM  Katowice
 • dr Anna Lipiec - AM Katowice
 • prof. Anna Waluga - AM Katowice
 • dr Grażyna Darłak - AM Katowice
 • mgr Taida Wiśniewska - AM Gdańsk
 • prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz - AM Łódź
 • dr Barbara Dominiak - AM Łódź

rytmikakadra01

Od lewej stoją: T. Gajda, B. Podzis, A. Buda, U. Najwoska, M. Berent-Kupsik (AM Poznań),
S. Łukasz-Kruczek,
 B. Kotwasińska, B. Brzozowska

 

nowa s1 2016 01 nowa s1 2016 02 nowa s1 2016 03

Kilka zdjęć z odnowionej w 2016 r. sali nr 1

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.