Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

Informujemy, że egzaminy wstępne na rok szkolny 2024/2025 przewidujemy w dniach 22 – 24 maja 2024 r.
Termin składania dokumentów: od 03 kwietnia do 08 maja 2024 r. 
09 marca oraz 27 kwietnia 2024 r. odbędą się konsultacje w szkole.

O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, w drodze egzaminu kwalifikacyjnego. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są na stronie szkoły.

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 • INSTRUMENTALISTYKA (cykl sześcioletni):
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon, perkusja,
 • RYTMIKA (cykl sześcioletni)
 • WOKALISTYKA (cykl czteroletni)

DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły – załącznik do pobrania
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • kserokopia ostatniego świadectwa ze szkoły muzycznej, do której aktualnie uczęszcza kandydat (jeśli posiada)
 • potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego z aktualnej szkoły ogólnokształcącej kandydata (dotyczy kandydatów niepełnoletnich)
 • obowiązkowe dla wszystkich zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)
 • dodatkowo dla kandydatów na instrumenty dęte - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza pulmonologa (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)\
 • dodatkowo kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)
 • dodatkowo kandydaci na wokalistykę - od foniatry

PRZEBIEG EGZAMINU:

Egzamin do PSM II st.  składa się z dwóch etapów.

 Etap I:

Instrumentalistyka - konkursowy egzamin gry na instrumencie,
Rytmika - sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie
Wokalistyka - egzamin ze śpiewu.
Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II wynosi 15 w skali 25 punktowej.

Etap II 

Obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz literatury muzycznej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych na podstawie wyników egzaminów.

Wymagania na egzaminy wstępne


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego z nauczycielami odpowiadającymi za poszczególne sekcje i specjalności:

INSTRUMENTY SMYCZKOWE i GITARA - Mirosław Jaskot - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FORTEPIAN i ORGANY – Jolanta Filar - Choińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
INSTRUMENTY DĘTE, AKORDEON i PERKUSJA - Robert Mosior - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
RYTMIKA - Barbara Kotwasińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TEORIA  - Katarzyna Skalińska-Węgrzyn - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
WOKALISTYKA - Dominika Celińska-Głogowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WICEDYREKTOR do spraw muzycznych – Gabriela Wąsacz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będziemy  Państwa kontaktować z odpowiednimi pedagogami lub odpowiemy na pytania. Zapraszamy do kontaktu.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.