O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się dzieci zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Dla kandydatów do OSM I st. na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się nabór elektroniczny poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa.

Oferta edukacyjna będzie dostępna na stronie naboru Urzędu Miasta Rzeszowa - link

Elektroniczna rejestracja kandydatów na wspomnianej stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1 przy ul. Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu.

DOKUMENTY

  • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  • kwestionariusz i podanie o przyjęcie do OSM I st.
  • jedna fotografia
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    o braku przeciwwskazań do kształcenia w placówce artystycznej

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przystępują w grupach do badania uzdolnień muzycznych (do 25 punktów)
oraz indywidualnie do badania predyspozycji do gry na instrumencie (ocena opisowa).

Uwaga ! Nieobecność na jednej z części badań eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.