O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci
z rocznika 2013 zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Dla kandydatów do OSM I st.  odbędzie się nabór elektroniczny poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa.

Oferta edukacyjna będzie dostępna na stronie naboru Urzędu Miasta Rzeszowa
od 2 marca 2020 r.
link

Elektroniczna rejestracja kandydatów na wspomnianej stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1 przy ul. Fryderyka Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu.

DOKUMENTY

  • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  • kwestionariusz i podanie o przyjęcie do OSM I st.
  • jedna fotografia
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    o braku przeciwwskazań do kształcenia w placówce artystycznej

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przystępują w grupach do badania uzdolnień muzycznych (do 25 punktów)
oraz indywidualnie do badania predyspozycji do gry na instrumencie (ocena opisowa).

Uwaga ! Nieobecność na jednej z części badań eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.