Aktualności

komunikat 07112020

 

 Zgodnie  z rozporządzeniem MEN z dn. 5.11.2020 r. informujemy, że  od 9 - 27  listopada 2020 r. w tryb  nauki zdalnej przechodza  WSZYSTKIE klasy ZSM nr 1 w Rzeszowie. Jednocześnie  zawieszamy mozliwość ćwiczenia uczniów  w szkole. Od 9.11.2020 r. uruchamiamy konsultacje  z instrumentu głównego dla DYPLOMANTÓW  OSM i PSM II st. Szczegóły u nauczycieli przedmiotu głównego. 

komunikat 23102020

 W wyniku pogarszającej się sytuacji  epidemicznej   minister Edukacji Narodowej wydał kolejne rozporządzenie  w sprawie przejścia  w  tryb nauki  zdalnej kolejnych klas szkoły podstawowej. Od  dnia  26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. uczniowie kl. 4- 6 OSM I st. oraz kl. I - VI OSM i PSM II st.  przechodzą  ze wszystkich przedmiotów  ogólnych oraz zawodowych (dotyczy to także przedmiotu głównego, akompaniamentu, fortepianu obowiązkowego i dodatkowego, a także przedmiotów zawodowych w specjalności wokalistyka i rytmika) w tryb nauki zdalnej. 

 Zajęcia  te odbywają  się wg obowiązującego podziału godzin. W zakładce Dla Rodziców - dokumenty szkolne umieszczone  zostały Zasady organizacji zajęć w trybie  zdalnym. Prosimy o zapoznanie  się  z tym dokumentem. 

  W trybie  nauki stacjonarnej pozostają uczniowie kl. 1 - 3 OSM I st. 

KOMUNIKAT 18102020

 W wyniku zaostrzonej  sytuacji  epidemicznej  (wejścia m.in. miasta Rzeszowa w czerwona  strefę) minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie  w sprawie przejścia  w  tryb nauki  zdalnej  szkół ponadpodstawowych. Od  dnia  19.10.2020 r. uczniowie PSM II st. oraz kl. III - VI OSM II st. przechodzą  z  przedmiotów  ogólnych oraz teorii muzyki, zespołów  kameralnych, wokalnych i orkiestry w tryb nauki zdalnej. Zajęcia  te  odbywają  się wg obecnego podziału godzin. 

 Stacjonarnie będą  realizowane  zajęcia  z przedmiotu głównego (zblokowane do 2 godz. realizowanych razem) - gra na instrumencie, śpiewu na specjalności wokalistyka oraz rytmiki, techniki ruchu, zespołu rytmiki na specjalności rytmika. Fortepian obowiązkowy jeżeli uczeń  nie posiada instrumentu w domu, też będzie odbywać  się  stacjonarnie w szkole. W przypadku rytmiczek improwizacja i fortepian może  odbywać się  w trybie  mieszanym - część  zajęć stacjonarnie,  część online. 

komunikat 12X2020

 KOMUNIKAT 

 Uczniowie  klas III i IV OSM II st. od 12 października 2020 r. do odwołania mają obowiązek noszenia  maseczek na wszystkich lekcjach. 

 Na zajęciach z instrumentu, zespołów  instrumentalnych i wokalnych, na ruchowych przedmiotach w specjalności rytmika  o zakrywaniu ust i nosa decyduje nauczyciel. 

kwarantanna psm

 U W A G A !!! 

 Uczniowie PSM II st. skierowani na KWARANTANNĘ  ze  swoich macierzystych  szkół, uczelni lub zakładów pracy 

 NIE UCZESTNICZĄ  również  w  żadnych zajęciach w naszej szkole do końca wyznaczonej izolacji. 

MDM 2020

  KONKURS NA NAJLEPSZY AUTORSKI MEM O MUZYCE 

 KONKURS DLA KLAS I - VI OSM II STOPNIANA NAJLEPSZE MUZYCZNE STYLIZACJE

 WSPÓLNE GRANIE BEETHOVENA1 X 2020 GODZINA 13.15 BUDYNEK A

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U NAUCZYCIELI TEORII :) 

lekarskie 2020

 PILNE !!! 

 uczniowie  nowoprzyjęci OSM i PSM II st. 

 Przypominamy, że  do dnia 20 września 2020 r. należy  dostarczyć zaległe zaświadczenia  lekarskie. Dotyczy UCZNIÓW ze  specjalności: 

 INSTRUMENTY DĘTE 

WOKALISTYKA 

RYTMIKA 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.