Dokumenty szkoły

Zarządzenie nr 37/19 z dnia 11 września 2019 r. 

Dotyczy :  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MKiDzN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.(Dz. U. z dnia 29 listopada2017 r. poz. 2199).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

20 września  2019 r.
4,5,6 maja  2020 r.
8,9,10 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

20 września 2019 r.
21,22 kwietnia  2020 r.
4,5,6 maja  2020 r.
8,9,10  czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

20 września 2019 r.
4,5,6 maja 2020 r.
8 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców(prawnych opiekunów)do dnia 30 września 2019 r. o ustalonych terminach.

Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają wychowawcom klas na 7 dni przed planowanym dniem wolnym.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.