Aktualności

Wywiadówka śródokresowa - 24 kwietnia 2018 r.

wywiadowka 24IV2018

16.30 - 17.30 - spotkanie Rodziców z Dyrekcją Szkoły
17.40 - 18.15 - spotkanie z wychowawcami i opiekunami klas
18.15 - 19.30 - rozmowy indywidualne

 

loader
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.