Struktura

W 1975 roku, dzięki intensywnym działaniom dyrektora szkoły Edwarda Sondeja, powołano przy Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Państwowe Liceum Muzyczne (obecnie OSM II st.)

Kształcenie w OSM II stopnia odbywa się w cyklu sześcioletnim w specjalnościach:

  • instrumentalistyka – fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, akordeon, perkusja;
  • instrumentalistyka jazzowa – fortepian, kontrabas, perkusja, trąbka, saksofon, puzon
  • rytmika

orkiestra IIst

OSM IIst chor

Nauka w tym zakresie umożliwia młodzieży zdobycie wykształcenia ogólnego oraz rozwinięcie zdolności w zakresie gry na wybranym instrumencie lub rytmiki w połączeniu z pogłębieniem wiedzy o muzyce. Realizowane są tu zajęcia muzyczne takie jak:, kształcenie słuchu, zasady muzyki z edycją nut, literatura muzyczna, folklor, historia muzyki, formy muzyczne, harmonia, chór, zespoły kameralne, orkiestra. Kształcenie ogóle i artystyczne odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania OSM II st.

rytmika

Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju popisach, koncertach, uroczystościach szkolnych i miejskich, przeglądach, przesłuchaniach oraz konkursach zarówno z wiedzy ogólnej jak i muzycznej.

Oddziały klasowe liczą od 16 do 30 uczniów.

Młodzież uczy się na jednej zmianie od poniedziałku do piątku.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.