Rytmika

EJDalcroze

 

„Marzy mi się taki sposób kształcenia muzycznego,
w którym ciało ludzkie samo przez się będzie grało
bezpośrednią rolę między dźwiękiem a myślą,
stanie się po prostu instrumentem do wyrażania naszych wrażeń.”


 „Ważne jest, aby odczuwać muzykę,
przyjmować ją wewnętrznie,
łączyć się z nią duszą i ciałem,
słuchać jej nie tylko uszami lecz całą swoją istotą”

  

EMIL JAQUES DALCROZE 1865 – 1950

Wydział  Rytmiki  przy  Zespole  Szkół  Muzycznych  Nr  1  skończył  właśnie 60  lat. Jest  jedynym takim  wydziałem na  terenie województwa  podkarpackiego  w  szkołach muzycznych II st. Został  powołany w  roku  1958  z inicjatywy  ówczesnych  dyrektorów  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  II  st. – T.  Czapli  i K. Fica oraz nauczycielki  W. Mikułowej.  Była  to  sekcja  na  wydziale  Wychowania  Muzycznego. Kształciła przyszłe  kadry  nauczycielskie dla  szkół  i  ognisk  muzycznych.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.