Instrumenty smyczkowe i gitara

O nas


Sekcja Smyczkowa w naszej szkole obejmuje pięć specjalności (instrumentów) Na wszystkich instrumentach naukę można podjąć już od pierwszej klasy szkoły I stopnia (OSM I st.) (Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas i gitara).

Na wszystkich specjalnościach zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra, składająca się z nauczycieli stosunkowo młodych, posiadających już spore doświadczenie, zapał, kreatywność oraz dobry kontakt z uczniami.

Większość nauczycieli to członkowie Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, Zarówno członkowie orkiestry jak i nauczyciele nie grający w niej na co dzień występują w małych kameralnych zespołach, łącząc różne instrumenty jak np. Skrzypce z gitarą oraz ze śpiewem solowym, czy skrzypce z fortepianem.
Nauczyciele koncertują zarówno w szkole jak i na estradach pozaszkolnych, na terenie województwa i poza nim.

Jeszcze inni realizują się twórczo poprzez np. lutnictwo [budowę instrumentów] w tym przypadku gitar.
Wszyscy nauczyciele nie stronią też od wspólnych występów ze swoimi uczniami najczęściej podczas popisów szkolnych.

W naszej sekcji ogromną wagę staramy się przywiązywać do koncertowania, na każdym szczeblu, począwszy od popisów klasowych – klasy jednego nauczyciela bądź łączonych, poprzez cenione i bardzo popularne w szkole – popisy sekcyjne, aż do nowopowstałych cykli koncertów „Młodzi Wirtuozi” czy solowych Recitali w wykonaniu naszych najzdolniejszych uczniów.
Takich koncertów i audycji w każdym semestrze odbywa się ok. 10!

Wybitni uczniowie biorą też udział w koncertach z udziałem orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej (Koncert Dyplomantów).

Również dla najmłodszych naszych talentów przewidziana jest dodatkowa formuła koncertów z cyklu „Bardzo Młodzi Wirtuozi”.
Daje to możliwości nabywania cennego doświadczenia estradowego od najmłodszych lat, nawet już w I semestrze klasy pierwszej (jeśli chodzi o gitarę) oraz tak ważnego dla starszych uczniów „ogrania się” w kontekście udziałów konkursach pozaszkolnych.

W Sekcji Smyczkowej od kilku lat prowadzone są działania na rzecz edukacji w zakresie radzenia sobie z tremą i podnoszenia komfortu gry dla uczniów na wszystkich etapach nauki począwszy od najmłodszych do uczniów klas dyplomowych, tak aby przygotować ich najlepiej do egzaminów wstępnych do akademii muzycznych. W tym celu od kilku lat prowadzony jest cykl "Pogadanki Sekcyjne o tremie", skierowany do uczniów i nauczycieli sekcji oraz wszystkich zainteresowanych. Są one okazją do przybliżania uczniom podstawowej wiedzy na temat problemów scenicznych - sposobów radzenia sobie z tremą i jej negatywnymi skutkami na scenie. Spotkania te choć nie częste (raz na semestr) cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich efektem jest także indywidualna praca z uczniami w zakresie świadomości sceny ale i przełożenia jakości pracy na wydolność sceniczną, co pociąga za sobą także wzmożenie aktywności wykonawczej uczniów. Uzupełnieniem tej działalności, prowadzonej przez mgr Monikę Welc - nauczyciela gitary od wielu lat zajmującego się tematyką tremy u uczniów szkoły I i II stopnia (badania i liczne publikacje od roku 2000) są także kampanie „przyjazne granie” realizowana w ramach licznych popisów Sekcyjnych w tym klasowych. Jej celem jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i warunków gry dla występujących uczniów zarówno młodszych jak i starszych, oraz formuła popisów sekcyjnych „scena dla każdego” - Jeden w roku szkolnym - dla uczniów sekcji którzy sami się zgłoszą z dowolnym repertuarem - nie wyznaczonych przez nauczycieli, także w duetach i innych składach (wzorem kursów wakacyjnych)

Większa ilość koncertów umożliwia realizację popisów o charakterze warsztatu, podczas którego uczniowie mogą bezpośrednio na scenie analizować odczucia towarzyszące jak np. stres i uczyć się na bieżąco na nie wpływać.

Efekty dzielenia się wiedzą w tym zakresie jak i pracy uświadamiającej widoczne są szybko, niekiedy są mniej spektakularne i wymagają czasu. Za każdym razem jednak jest to sceniczny krok naprzód. widać jak wielkie korzyści przynosi i jak ogromne jest zapotrzebowanie rozwijania umiejętności scenicznych u uczniów.

(w zakładce Galeria - Sekcja Smyczkowa - 2018/2019 - Pogadanki Sekcyjne - będą zamieszczane informacje o niektórych z dotychczas przeprowadzonych Pogadankach oraz zapowiedzi nowych a w przyszłości także tytuły materiałów, do zapoznania dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli)

Orkiestra szkolna

Choć w skład orkiestry wchodzą także przedstawiciele innych sekcji, to jednak prowadzona przez naszego nauczyciela – skrzypka Roberta  Naściszewskiego [na co dzień koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej] – orkiestra stała się ostatnio ozdobą wielu prestiżowych koncertów i uroczystości, jak np.: Koncert "Młodzież naszemu miastu" odbywający się co roku w sali dużej Filharmonii Podkarpackiej. Chętnie występują w niej sami nauczyciele!

Swoim brzmieniem i dojrzałością gry może zadowolić nawet bardziej wybrednych melomanów, zyskując coraz większą popularność i prestiż nie tylko wśród uczniów naszej szkoły!

Doskonalenie - seminaria

Aby zapewnić wysoki standard Kształcenia, nasi nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności i uzupełniają wiedzę w ramach licznych seminariów i kursów, organizowanych w ramach Sekcji w naszej szkole, oraz przy okazji uczestnictwa w rozmaitych imprezach - konkursach, przeglądach, przesłuchaniach poza szkolnych. Przy wsparciu Szkoły jak i Fundacji Szkolnictwa Muzycznego staramy się każdego roku organizować Seminaria o zasięgu regionalnym dla różnych instrumentów. W ostatnich latach gościliśmy wybitnych pedagogów i artystów jak choćby: Prof. Urszulę Marciniec - AM Wrocław (Wiolonczela), Prof. Marcin Baranowski - AM Poznań (Skrzypce), dr hab. Marcin Murawski - AM Poznań (Altówka), Prof. Ryszard Bałauszko - UMFC (gitara) Warszawa, Mgr Anna Gutowska - UMiSD Wiedeń (Skrzypce), Mgr Grzegorz Frankowski - PSM Kraków (Kontrabas), dr Maciej Staszewski - AM Łódź (gitara) 

Stypendium Fundacji im. Czesława Prejsnara

Od roku szkolnego 2018/2019 z naszą szkołą współpracuje Fundacja im. Czesława Prejsnara. Corocznie Fundacja przyznaje stypendium dla uczniów klasy skrzypiec i innych Instrumentów Smyczkowych Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie osiągających najwyższy poziom gry oraz sukcesy na konkursach i festiwalach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Informacja o uczniach objętych stypendium w obecnym roku szkolnym znajduje się na głównej stronie szkoły oraz w zakładce Sekcji 2019/2020.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.