Alfik

Dnia 27 listopada 2019 odbyła się XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Wzięło w nim udział ponad 63 tysiące uczestników z całej Polski. W naszej szkole konkurs ten przeprowadzony został przez Krzysztofa Kopca i wzięło w nim udział 14 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Najlepiej z naszych uczniów zaprezentowała się Antonina Patla z klasy 6 OSM I st., uzyskując dyplom za bardzo dobry wynik, zajmując 14 miejsce w województwie. Gratulujemy!!!

Mat

Dnia 27 listopada 2019 odbył się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Wzięło w nim udział blisko 6 tysiące uczestników z całej Polski. W naszej szkole konkurs ten przeprowadzony został przez Krzysztofa Kopca, Agatę Czeluśniak-Głąb oraz Renatę Szetelę. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie im. Wojciecha Kilara

Najlepiej z naszych uczniów zaprezentowali się: 

  • Michał Pirowski II OSM II st. - I miejsce w województwie, dyplom za uzyskanie dobrego wyniku,
  • Piotr Kopecki kl. III OSM I st.-  I miejsce w województwie - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
  • Krzysztof Sieradzki kl. III OSM I st. - I miejsce w województwie dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
  • Rajtar Antonina kl. III OSM I st.- III miejsce w województwie, dyplom za uzyskanie dobrego wyniku,

Gratulujemy !!!

 

 

OLiJP

 

Joanna Turek, uczennica klasy VI OSM II st., przygotowana do konkursu przez p. dr hab. Agatę Kucharską-Babulę, została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w tym roku nie będą wyłonieni laureaci)!!! To najwyższe wyróżnienie w najbardziej prestiżowym turnieju polonistycznym!!!

Uprawnienia Finalistów OLiJP

  1. Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów i innych szkół, podaje Ustawa.
  2. O dodatkowych uprawnieniach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych uczelni wyższych (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.