Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. - cykl 8-letni

Konsultacje dla kandydatów do klasy I OSM I stopnia odbędą się 24 lutego i 09 marca 2024 r.

O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci
z rocznika 2017 zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, perkusja

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie UM Rzeszowa oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1
przy ul. Fryderyka Szopena 32 odbywa się według ustalonego harmonogramu:

24 II 2024 r.  -  Konsultacje dla kandydatów do klasy I OSM I stopnia.
26 II – 8 III 2024 r. - Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców (do godz. 15:00).
26 II – 8 III 2024 r. - Składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły.
9 III 2024 r. - Konsultacje dla kandydatów do klasy I OSM I stopnia.
23 III 2024 r. - Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej dla kandydatów do OSM I stopnia (wg harmonogramu).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego
  link do strony naboru UM Rzeszów: https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx
 • podanie o przyjęcie do klasy 1 OSM I st. (proszę wpisać dwa lub trzy instrumenty do wyboru) – załącznik do pobrania
 • jedna fotografia
 • obowiązkowe dla wszystkich zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)
 • dodatkowo dla kandydatów na instrumenty dęte (flet, klarnet, trąbka, saksofon, waltornia) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza pulmonologa (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydatów do klasy 1 szkoły podstawowej obowiązuje badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Kandydaci przystępują w grupach według list imiennych do badania uzdolnień muzycznych
(ocena w skali od 0-25 pkt), które polegają na:

 • Powtarzaniu rytmu po prowadzącym
 • Powtarzaniu dźwięków lub melodii
 • Liczeniu muzyki
 • Nadawaniu tytułów usłyszanym utworom
 • Wykonaniu przygotowanej piosenki.

  Kandydat proszony jest o przyjście w wygodnym stroju z baletkami lub miękkimi pantoflami.

Kandydaci z przeniesienia do klas wyższych niż pierwsza zdają egzamin kwalifikacyjny z instrumentu oraz teorii muzyki na poziomie klasy, którą kończą w danym roku szkolnym. Istnieje także możliwość rozpoczęcia edukacji w specjalności rytmika od klasy 7 OSM I stopnia.

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLAS WYŻSZYCH

 • podanie o przyjęcie - załącznik do pobrania
 • jedna fotografia
 • potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego z aktualnej szkoły ogólnokształcącej kandydata
 • kserokopia ostatniego świadectwa ze szkoły podstawowej (oryginał do wglądu)
 • kserokopie wszystkich świadectw ze szkoły muzycznej (oryginały do wglądu) o ile kandydat takie posiada
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • obowiązkowe dla wszystkich zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)
 • dodatkowo dla kandydatów na instrumenty dęte (flet, klarnet, trąbka, saksofon, waltornia) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza pulmonologa (na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 XII 2016)
 • dodatkowo kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

Wymagania na egzaminy wstępne do klasy 7 i 8 OSM I st.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.