Nabór - kryteria przyjęcia

terminy nabor 2020 2021

W związku z trwającą sytuacją  epidemiczną i zakazem wejścia na teren szkoły osób trzecich, informujemy, ze kandydaci do kl. I OSM i PSM II st. nie będą grali egzaminów  wstępnych z akompaniatorami. Przy obowiązującym nas reżimie sanitarnym nie  ma też  możliwości zrobienia próby z naszym akompaniatorem, stąd taka  decyzja. Ponad to informujemy, że do kl. I OSM i PSM II st. kandydacie  nie zdają  testu z teorii muzyki. Grają  tylko skrócony program z instrumentu. Prosimy kandydatów o zapoznanie  się  z procedurami, przyniesienie  zapisanego na kartce programu egzaminu oraz stosownego oświadczenia dostępnego poniżej.

 Kandydaci do klasy 1 OSM I st.

Termin  badania  uzdolnień  muzycznych -  12  czerwca 2020 r. od godz. 8.45 w 4 osobowych  grupach. Lista imienna  poniżej w załącznikach. 
Kandydaci przystępują w 4 osobowych grupach do badania uzdolnień muzycznych, które polega na: 

  • Powtarzaniu rytmu po prowadzącym
  • Powtarzaniu dźwięków lub melodii
  • Liczeniu muzyki
  • Nadawaniu tytułów usłyszanym utworom
  • Wykonaniu własnej piosenki.

Kandydat proszony jest o przyjście  w  wygodnym stroju z baletkami lub miękkimi pantoflami. Kandydaci  wchodzą  do  szkoły
wg podanego harmonogramu, bez  opiekunów. Opiekę  będą sprawowali wyznaczeni  nauczyciele. 
W dniu 12 czerwca wieczorem zostanie  ogłoszona  na  stronie internetowej  lista  kandydatów 
zakwalifikowanych do badania przydatności gry na instrumencie.

Ta  część  rekrutacji odbędzie  się  15 czerwca od  godz. 14.00  w  4 osobowych grupach. Listy imienne będą  udostępnione  na  stronie szkoły. 
Procedury bezpieczeństwa sanitarnego oraz wzór obowiązkowego oświadczenia są  umieszczone w załącznikach.

 EGZAMINY WSTĘPNE DO KL. II, III, IV OSM i PSM II st.  oraz 4 i 6 OSM I st. - instrument główny, zmiana specjalności. 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.