Stypendium Urzędu Miasta w zakresie twórczości artystycznej

Nowe zasady programu stypendialnego!

 „W dniu 26 marca 2024 r. została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwała Nr XCIV/2182/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla młodych twórców w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości, wprowadzająca nowe zasady programu stypendialnego.

 Szczegółowe informacje:

https://bip.erzeszow.pl/pl/368-sesje-rady-miasta-rzeszowa-uchwaly-protokoly-nagrania/96879-uchwaly/97326-uchwala-nr-xciv21822024-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-stypendiow-dla-mlodych-tworcow-w-zakresie-tworczosci-artystycznej-oraz-ustalenia-ich-wysokosci.html

http://www.kultura.erzeszow.pl/kultura-w-rzeszowie2/nowe-zasady-programu-stypendialnego,2519.html

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.