Psychologiem szkolnym jest Pani Patrycja Płonka

Telefon kontaktowy:
           17 748 21 92

Godziny pracy: 
          Wtorek 13:15 - 16:30
          Środa 12:10 - 15:25
          Czwartek 7:30 - 10:35

Godziny dostępności:
          Wtorek 16:30 - 17:00

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.