1.Przykład jednogłosowy do wykonania z tekstem .

2.Ćwiczenia dwugłosowe każdy z głosów do przygotowania osobno .

3. Ćwiczenie trzygłosowe. Każdy z głosów do przygotowania osobno .

 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.