ostatnia aktualizacja: 19 września 2017 11:27

 

Napisz do nas

RYTMIKA

 RYTMIKA  WCZORAJ  I  DZIŚ

„Marzy mi się taki sposób kształcenia muzycznego,

w którym ciało ludzkie samo przez się będzie grało

bezpośrednia rolę między dźwiękiem a myślą

stanie się po prostu instrumentem do wyrażania naszych wrażeń.”

EMIL JAQUES DALCROZE

1865 – 1950

 „Ważne jest, aby odczuwać muzykę,

przyjmować ją wewnętrznie,

łączyć się z nią duszą i ciałem,

słuchać jej nie tylko uszami lecz całą swoją istotą”

 

            Wydział  Rytmiki  przy  Zespole  Szkół  Muzycznych  Nr  1  skończył  właśnie 50  lat. Jest  jedynym takim  wydziałem na  terenie województwa  podkarpackiego  w  szkołach muzycznych II st. Został  powołany w  roku  1958  z  inicjatywy  ówczesnych  dyrektorów  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  II  st. – T.  Czapli  i K. Fica oraz nauczycielki  W. Mikułowej.  Była  to  sekcja  na  wydziale  Wychowania  Muzycznego. Kształciła przyszłe  kadry  nauczycielskie dla  szkół  i  ognisk  muzycznych.

            W  1975  r.  Rytmika  zaistniała  w  Państwowym  Liceum  Muzycznym,  które  zostało utworzone  obok Państwowej Szkole  Muzycznej  II  st. W  1978  r. powstaje  samodzielny  WYDZIAŁ  RYTMIKI  w  PLM  i PSM  II  st.  W  latach  dziewięćdziesiątych  dzięki  staraniom  Urszuli  Nawojskiej,  sekcja  została  objęta  patronatem  Akademii  Muzycznej  w  Poznaniu.   Wydział  ten  do  dnia  dzisiejszego  kształci  przyszłych  nauczycieli  rytmiki,  którzy  z  powodzeniem  po  ukończeniu  wyższych  studiów  pracują  w  kraju  i  poza  jego  granicami. Są  bardzo  cenionymi  kandydatami  na  studia w  polskich  i  zagranicznych  uczelniach  muzycznych,  na  które  dostają  się  w  najwyższymi  lokatami. Do  dnia  dzisiejszego  PSM  II  st.  ukończyło 65  absolwentów  a  OSM  II  st.  145  absolwentów.

 O  NAS

             Nauka  na  wydziale  rytmiki  rozwija  wszechstronnie  naszych  uczniów.  Od  kandydatów  wymagana  jest  umiejętność  gry  na  fortepianie  na  poziomie  podstawowej  szkoły  muzycznej oraz  predyspozycje  ruchowe,  które  sprawdzane  są  podczas  egzaminów  wstępnych.  Nauka  trwa  6  lat  i  obejmuje  następujące  przedmioty  zawodowe:

 • rytmika

 • improwizacja  fortepianowa

 • fortepian  specjalny

 • technika  ruchu

 • zespół  rytmiki

 • metodyka  nauczania  rytmiki

 • pedagogika

 • psychologia

 • emisja  głosu

Nasi  uczniowie  prezentują  swoje  umiejętności  na  popisach  sekcyjnych,  koncertach  szkolnych  oraz  koncertach  dla społeczności  lokalnej  i  miasta,  a  także  na  koncercie  dyplomowym.  Mają  również  możliwość  odbycia  praktyk  pedagogicznych  w  OSM  II  st.  wchodzącej  w  skład  ZSM  Nr  1.  Poznają  też  wykładowców  polskich  uczelni  muzycznych  na  seminariach  i  warsztatach  organizowanych  dla  nich  w  naszej  szkole. Gościli  u  nas:

 • prof.  Monika  Skazińska  -  AM  Poznań

 • prof.  Barbara  Ostrowska  -  AM  Łódź

 • prof. Barbara  Bernacka  -  AM  Warszawa

 • prof. Bożena  Opolska -  Targosz  -  AM   Kraków

 • prof. Małgorzata  Berent – Kupsik  -  AM  Poznań

 • prof.  Szabolsc  Esztényi  -  AM  Warszawa

 • prof.  Anetta  Pasternak  -  AM  Katowice

 • dr Anna Lipiec - AM Katowice

 • prof. Anna Waluga - AM Katowice

 • dr Grażyna Darłak - AM Katowice

do góry

 KADRA

Obecnie  na  wydziale  pracują pedagodzy:

Nauczyciele  dyplomowani  -  absolwenci  Akademii  Muzycznej  w  Poznaniu:

 mgr  Barbara  Kotwasińska

- lider sekcji  rytmiki – nauczyciel  rytmiki,  improwizacji fortepianowej,  metodyki  nauczania  rytmiki,  techniki  ruchu,

mgr  Teresa  Gajda

- nauczyciel  rytmiki i  kształcenia  słuchu  w  OSM  I,  rytmiki  w  OSM II  st. improwizacji  fortepianowej

mgr  Beata  Brzozowska  -  nauczyciel  rytmiki,  improwizacji  fortepianowej, techniki  ruchu, zespołu  rytmiki;

mgr  Sylwia  Łukasz – Kruczek

- nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu w OSM I, rytmiki w OSM II  st., improwizacji  fortepianowej

mgr  Beata Podzis  -  nauczyciel  improwizacji  fortepianowej

 

 

Od lewej stoją: T. Gajda, B. Podzis, A. Buda, U. Najwoska, M. Berent-Kupsik (AM Poznań),
S. Łukasz-Kruczek,
B. Kotwasińska, B. Brzozowska

 

Kilka zdjęć z odnowionej w 2016 r. sali nr 1

do góry

 

ABSOLWENTKI   WYDZIAŁU  RYTMIKI   ZSM  nr  1  w  Rzeszowie

im.  K.  Szymanowskiego

 

ABSOLWENTKI

Państwowej Szkoły Muzycznej II st.

 

Klasy  W.  MIKUŁOWEJ  i  A.  ZUBRZYCKIEJ

1962 / 63

Pelc  Urszula

Pietraszek  Maria

Zielińska  Krystyna

 

1963 / 64

Janezic – Kaczor  Barbara

Lukowicz  Weronika

Szozda  Bogumiła

Szymańska  Teresa

 

1964 / 65

Nawojska  Urszula

 

1965 / 66

Chom – Sokołowska  Małgorzata

 

Klasa  A. ZUBRZYCKIEJ  i  U. NAWOJSKIEJ

1967 / 68

Chmiel  Marta

Lipińska  Jadwiga

 

Klasy  mgr M. GAJEWSKIEJ

1968 / 69

Kopeć  Jadwiga

 

1969 / 70

Bereś  Anna

Guniak  Grażyna

Jarosz  Teresa

Sobotka  Krystyna

Szozda  Alicja

 

1970 / 71

Hady  Irena

 

1972/ 73

Ziemlińska  Zofia

 

1973 / 74

Als  Barbara

Gorczyca  Ewa

 

Klasy  W.  MIKUŁOWEJ

1976 / 77

Urszula Czyż

Jadwiga Nazimek

 

Klasy  W.  MIKUŁOWEJ

1977 / 78

Gawlik  Ewa

Idzikowska  Ewa

Łukszo  Dorota

 

1978/ 79

Rospond  Anna

 

1979/ 80

Kozioł  Barbara

Sieradzka  Barbara

 

Klasy  mgr  U. NAWOJSKIEJ

1980 / 81

Banaś  Jolanta

Fiszer  Małgorzata

Hrapkowicz  Jolanta

Paluszek  Irena

 

1981 / 82

Babiarz  Alicja

Drewniak  Teresa

Kyc  Alicja

 

1982 / 83

Sieńko  Dorota

 

1983 / 84

Adamczyk  Beata

 

Klasy  mgr  M. PIETRASZEK

1984 / 85

Kadaj  Renata

Krechel  Agata

Klupś  Aleksandra 

 

1985 / 86 

Gancarz  Bożena

Kużmicz  Agata

Półćwiartek  Kinga

 

Klasa mgr  U. NAWOJSKIEJ

1986 / 87

Bąk  Dorota

Mitał  Joanna

 

Klasa  mgr  B.  BRZOZOWSKIEJ

1999 / 2000

Kulawska  Małgorzata

Wiśniewska  Maria

 

Klasy   mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

2000 / 01

Budzyńska  Anna

Kuraś  Agnieszka

Kusz  Monika

Piątek  Iwona

Szczepanek  Paulina

 

2001 / 02

Fortuna  Aleksandra

Hudzik  Maria

 

2002 / 03

Barlik  Izabela

Knott  Anna

 

Klasy  mgr  B.  BRZOZOWSKIEJ

2003 / 04  

Chachura  Aleksandra

 

2005 / 06

Nowak   Monika

Wyszyńska  Anna

 

Klasa    mgr  U.  NAWOJSKIEJ

2006 / 07

Kowalska  Magdalena

 

Klasa  mgr  S.  ŁUKASZ – KRUCZEK

2007 / 08

Siekierda   Ewa

Trawka  Barbara

Wiater  Agnieszka

 

Klasa  mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

2008 / 09

Iskra  Zofia - AM Katowice

Kulpińska  Nina

Pyza Sabina

 

Klasa   mgr   B. BRZOZOWSKIEJ

2010/11

Eberhardt Anna - UMFC Warszawa

Karnaś Gabriela - Politechnika Rzeszów

 

Klasa   mgr   B. BRZOZOWSKIEJ

2013/14

Katarzyna Augustyn - AGH Kraków

Joanna Nawojska - AM Wrocław

 

Klasa   mgr   T. NAWOJSKIEJ – GAJDY

20016 / 17

Aneta Kut

 

do góry

 

ABSOLWENTKI

Państwowego Liceum Muzycznego

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

 

Klasy  mgr  U.  NAWOJSKIEJ

1981 / 82

Jarosz  Krystyna  -  AM  Poznań

Krypel  Teresa  -  AM  Łódź

Szwagiel  Barbara  -  AM  Łódź

Zapał  Małgorzata

 

1982 / 83

Szczęch  Bożena  -  AM  Kraków

Nowak  Lucyna  -   UJ   Kraków

Nowakowska  Alicja  -  nie  żyje

Kotwasińska  Barbara  -  AM  Poznań

 

1983 / 84

Bałchan  Bernadetta

Niezgoda   Aleksandra - AM Kraków

Czerwonka  Ewa  -   U  w Cieszynie

Krupa  Ewa

Lorenc  Zofia  -   AM  Poznań

Gajda  Teresa  -  AM  Poznań

Warzecha  Maria

Zarzycka  Renata  -  AM  Warszawa

 

1984 / 85

Falfus  Anna

Kuczma  Gertruda  -  WSP  Rzeszów

Pasek  Beata  -  WSP  Rzeszów

 

Klasa  mgr  M.  PIETRASZEK

1985 / 86

Grębosz  Ewa   -  AM  Kraków

Szczygieł  Anna  -  AM  Warszawa

Wiater  Alicja  -  WSP  Rzeszów

Wolak   Dorota  -  WSP  Rzeszów

 

Klasa   mgr  U.  NAWOJSKIEJ

1986 / 87   

Leś  Gabriela  -  AM  Poznań

Milczanowska  Marta

Pilch  Renata

Pudełkiewicz  Lidia

Ścibor  Anna  -  WSP  Rzeszów

Ścibor  Jacek  -  AM  Poznań

 

Klasa  mgr  M.  PIETRASZEK

1987 / 88

Brzozowska  Beata  -  AM  Poznań

Barańska  Jadwiga  -  AM  Poznań

Gondek  Bożena  -  UMCS  Lublin

Koba  Monika  -  AM  Łódź

Masełek  Agnieszka

 

Klasy  mgr  U.  NAWOJSKIEJ

1988 / 89

Babula  Agata  -  WSP  Rzeszów

Micał  Anna  -  WSP  Rzeszów

Osikowicz  Renata  -  AM  Łódź

Winiarz  Wioletta  -  AM  Wrocław

Witkoś  Barbara  -  KUL

 

1989 / 90

Dębska  Agnieszka  -  AM  Poznań

Drabik  Beata  -  AM  Łódź

Fidler  Joanna  -  PWST  Kraków

Kielar  Agnieszka  -  AM  Poznań

Kluz  Urszula – AM Kraków

Kopacz  Małgorzata  -  AM  Wrocław

Lassota  Anna  -  WSP  Rzeszów

Szala  Agnieszka  -  AM  Poznań

 

1990 / 91

Koba  Monika   -  AM  Łódź

Łukasz – Kruczek  Sylwia  -  AM  Poznań

Wcisło  Beata  -  AM  Wrocław

Węsierska  Katarzyna -   Mozartem  Salzburg

Żbikowska  Patrycja

 

Klasa   mgr  M.  PIETRASZEK

1991 / 92

Cedzidło  Anna  -  Mozarteum   Salzburg

Perec  Małgorzata  -  AM  Łódź

Szeląg  Agnieszka  -  UJ  Kraków

Wolska  Katarzyna  -  AM  Łódź

 

Klasa  mgr  U.  NAWOJSKIEJ

1992 / 93

Bolesławska  Beata  -  UW   Warszawa

Buda  Agata  -  AM  Gdańsk

Czyrek  Anna  -  AM  Katowice

Hanzl  Monika  -  AM  Warszawa

Kołodziej  Agnieszka  -  AM  Warszawa

Kulpińska  Izabela  -  AM  Warszawa

Surma  Edyta  -  AM  Poznań

Szala  Agnieszka  -  AM  Gdańsk

 

Klasa     mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

1993 / 94

Andraczke  Ewa  -   UN  w  Salzburgu

Perłowska  Anna  -  Mozarteum  Salzburg

Podzis  Beata  -  AM  Gdańsk

Wąsacz  Gabriela  -  AM  Kraków

 

Klasa  mgr  B.  BRZOZOWSKIEJ

1994 / 95 

Barszczowska  Barbara  -  WSP  Rzeszów

Bryg  Agnieszka

Draganik  Natalia  -  AM  Łódź

Kamińska  Katarzyna  -  AM  Poznań

Lipiec  Blanka  -  AM  Warszawa

Pastuła  Barbara  -  AM  Poznań

Skowron  Urszula  -  AM  Poznań

Ziaja  Magdalena  -  KUL

 

Klasa   mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

1995 / 96

Grądzka  Anna  -   AM  Warszawa

Małek  Anna  -  Mozarteum  Salzburg

Nawrocka  Aldona   -  AM  Warszawa

Pelczar  Anetta  -  Mozarteum  Salzburg

Skóra  Joanna  -  AM  Warszawa

 

Klasy   mgr  U.  NAWOJSKIEJ

1996 / 97

Chmielowiec  Agata  -  WSP  Rzeszów

Skrobacz  Marta  -  WSP  Rzeszów

 

1997 / 98

Marszałek  Monika  -  AM  Warszawa

Maternia  Dominika  -  AM  Poznań

Mokrzycka  Lucyna  -  AM  Warszawa

Pękala  Bogna  -  AM  Katowice

 

1998 / 99

Barnaś  Liliana   -   AM  Gdańsk

Bukalska  Agnieszka  -  WSP  Rzeszów

Kuś  Agnieszka  -  AM  Poznań

Piekarczyk  Eunike  -  AM  Poznań

 

Klasa  mgr  B. BRZOZOWSKIEJ

1999 / 2000

Błażej  Sylwia  -  KUL

Dąbal   Paulina  -  AM  Łódź

Inglot  Katarzyna  -  AM  Katowice

Kielar  Monika  -  KUL

Kontek  Celina  -  AM  Poznań

Sieczka  Anna  -  UJ  Kraków

Wilczyńska  Jadwiga  -  AM  Łódź

 

Klasa  mgr   S. ŁUKASZ – KRUCZEK

2000 / 01

Dudek  Adrianna  -  AM  Warszawa

Salamon  Anna  -  AM  Warszawa

 

Klasa   mgr  T. GAJDY

2001 / 02

Kisała  Karolina  -  AM  Warszawa

Miąsik  Magdalena  -  IM  Uniwersytet Rzeszowski

Pustelak  Anna  -  AM  Katowice

Szczepańska  Anna  -  AM  Katowice

Warchoł  Katarzyna – AM  Katowice

 

Klasa  mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

2002 / 03

Adamus  Sylwia  -  IM  Uniwersytet Rzeszowski

Miśtak  Bernadetta  -  IM  Uniwersytet Rzeszowski

Momot  Karolina  -  SBW  Kraków

 

Klasy   mgr  B.  BRZOZOWSKIEJ

2003 / 04

Fijałkowska  Anna  -  AM  Łódź

Mróz  Karolina  -  IM  URz

Partyka  Joanna  -  AM  Gdańsk

 

2004 / 05

Szmidtke  Klaudia  -  IM  Uniwersytet Rzeszowski

 

2005 / 06

Brzezińska  Agata   -  AM  Warszawa

Huszcza  Anna Maria  -  AM  Warszawa

Pukała  Katarzyna  -  AM  Warszawa

Ramot  Barbara  -  IM  Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszutek  Maria  -  AM  Warszawa

Witalec  Monika  -   AM  Gdańsk

 

Klasa  mgr  U.  NAWOJSKIEJ

2006 / 07

Kocój  Magdalena

Szymelfejnik  Jagoda  -  UJ   Kraków

Polak   Monika  -  AM  Warszawa

Polanowska  Małgorzata  -  AM  Warszawa

Steciak  Małgorzata  -  UJ  Kraków

Wiśniewska  Sabina  -  AM  Katowice

 

Klasa  mgr  S. ŁUKASZ – KRUCZEK

2007 / 08

Basista  Jadwiga   -  Uniwersytet  Rzeszowski

Kotwasińska  Karolina  -  AM  Katowice

Litwin  Żaneta  -  AM  Katowice

Markowska  Agnieszka – AM  Katowice

 

Klasa   mgr  B.  KOTWASIŃSKIEJ

2008 / 09

Bator  Edyta - Uniwersytet Rzeszowski

Buczyńska  Joanna  -  AM  Katowice

Kopeć  Jadwiga  -  UMFC  Warszawa

Probola  Anna  -  AM  Poznań

Szkrawan  Katarzyna - UMFC Warszawa

Trzeciak  Natalia -  AM  Katowice

 

Klasa   mgr   T. NAWOJSKIEJ – GAJDY

2009 / 10

Jachowicz  Natalia  -  KUL

Jachyra  Monika -  Uniwersytet Rzeszowski

Kosiorowska  Klaudia    -  AM  Gdańsk

Michno  Iwona

Nowińska  Katarzyna  -  AM  Gdańsk

 

Klasa   mgr   B. BRZOZOWSKIEJ

2010 / 11

Straub Patrycja - AM Poznań

 

Klasa mgr B. KOTWASIŃSKIEJ

2011 / 2012

Lisowska Daniela - AM Poznań

Pięta Sybilla - Uniwersytet Rzeszowski

Zielińska Sabina - UJ Kraków

 

Klasa mgr S. ŁUKASZ-KRUCZEK

2012 / 2013

Monika Litwin - AM Katowice

Karolina Lubas - Uniwersytet Rzeszowski

 

Klasa mgr B. BRZOZOWSKIEJ

2013 / 2014

Natalia Gajda

Weronika Olbrot - UMFC Warszawa

 

Klasa mgr S. ŁUKASZ-KRUCZEK

2014 / 2015

Martyna Kotwasińska - AM Katowice

Urszula Płonka - UMFC Warszawa

 

Klasa mgr B. KOTWASIŃSKIEJ

2015 / 2016

Anna Maria Kopeć - UMFC Warszawa

Antonina Rysz - Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Węgrzynowska - AM Gdańsk

 

Klasa   mgr   T. NAWOJSKIEJ – GAJDY

20016 / 17

Julia Bocheńska  -  AM Gdańsk

Kamila Sitek

 

 

do góry

 

GALERIA

 

do góry

 

 

 

 

 

Pokaz Prac Dyplomowych Wydziału Rytmiki
11 kwietnia 2016 r.

Audycja wydziału rytmiki w Filharmonii Podkarpackiej
21 marca 2016 r.

Koncert uczennic klas rytmiki w Głogowie Małoposlkim
18 marca 2016 r.

Seminarium i warsztaty z metody Kodaly'a
3-4 marca 2016 r.

Popis z improwizacji fortepianowej - 14 stycznia 2016 r.

Pokaz interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych
17 listopada 2015 r.

do góry

 

Popis z improwizacji fortepianowej - 2 czerwca 2015

IV Spotkania z Rytmiką - Radom, 29 maja 2015

Seminarium z metody C. Orffa - 18-19 maja 2015 r.

 

Pokaz Prac Dyplomowych Wydziału Rytmiki
20 kwietnia 2015 r. - Teatr Maska

Recital dyplomantek z zakresu improwizacji fortepianowej - 10 marca 2015 r.

Popis z improwizacji fortepianowej - 20 stycznia 2015 r.

Koncert z zakresu improwizacji fortepianowej 8 stycznia 2015 r.
kompozycje uczennicy kl. VI OSM II st. Urszuli Płonki

Audycja umuzykalniająca Rytmiczne pogaduchy 2 grudnia 2014 r.

Popis z interpretacji ruchowo - przestrzennych 25 listopada 2014 r.

 

do góry

Popis z zakresu Improwizacji Fortepianowej
uczennice klas I - V OSM i PSM II st.
22 maja 2014 r.

XIV Przegląd Zespołów Rytmiki - Strzyżów 2014

Pokaz Prac Dyplomowych Wydziału Rytmiki
14 kwietnia 2014 r.

Popis z improwizacji fortepianowej dyplomantek wydziału rytmiki
11 marca 2014 r.

 

Popis z improwizacji fortepianowej
3 grudnia 2013 r.

do góry

 

III Spotkania z Rytmiką - Radom 2013

Egzamin Dyplomowy z Rytmiki
15 kwietnia 2013 r.

Popis z improwizacji fortepianowej
21 maja 2013 r.

Seminarium i warsztaty dla nauczycieli rytmiki oraz kształcenia słuchu
"Piosenka jako podstawowa forma pracy
na zajęciach muzyczno-ruchowych z dziećmi 6 - 9 letnimi."
Prowadzenie mgr Agnieszka Widlarz UMFC w Warszawie - 10 maja 2013 r.

Recital dyplomowy z improwizacji fortepianowej
Moniki Litwin i Karoliny Lubas
12 marca 2013 r.

Koncert z improwizacji fortepianowej
po seminarium prowadzonym przez mgr Tomasza Januchtę
7 lutego 2013 r.

Seminarium improwizacji fortepianowej
prowadzenie mgr Tomasz Januchta
6-7 lutego 2013 r.

Koncert z improwizacji fortepianowej uczennic wydziału rytmiki
24 stycznia 2013 r.

Koncert interpretacji ruchowych wydziału rytmiki
4 grudnia 2012 r.

do góry

XIII Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
Strzyżów - 14.04.2012 r.

Dyplomy - 16 kwietnia 2012 r.

Popis "recital dyplomowy" z improwizacji fortepianowej
6 marca 2012 r.

Popis "Nasi Najlepsi" - sekcja rytmiki i śpiewu solowego
1 grudnia 2011 r.

Rola rytmiki i interpretacji w edukacji dzieci i młodzieży
Mielec 2011 r.

Wystawa prac malarskich Czesława Cyprysia - 11.10.2011 r.

Uroczyste otwarcie Osiedlowego Domu Kultury "Załęże"

do góry

Dyplomy 2011

 

II Spotkania z Rytmiką - Radom 2011

 

Seminarium rytmiki - 20, 21 maja 2011 r.

 

Popis sekcji rytmiki - 2011 r.

IX Ogólnopolska Sesja Naukowa w Akademii Muzycznej w Łodzi
"Rytmika w kształceniu muzyków, tancerzy, aktorów i rehabilitacji." 1-3 grudnia 2010 r.

 

Popis sekcji rytmiki - 16 listopada 2010 r.

do góry

Dyplomy rytmiki 2009/2010

 

Warsztaty rytmiki - 2010

do góry

Warsztaty rytmiki - 14 maja 2009 r.

 

Egzamin dyplomowy sekcji rytmiki
rok szkolny 2008/2009.

autor zdjęć: Piotr Wąsacz

do góry

Egzamin dyplomowy sekcji rytmiki
rok szkolny 2007/2008.

autor zdjęć: Piotr Wąsacz

do góry

 

Egzamin dyplomowy sekcji rytmiki
rok szkolny 2006/2007

 

 

 

Poranki muzyczne lata 2000 - 2012

do góry

 

 

Pokaz prac dyplomowych - 2016
Audycja sekcji rytmiki - 2016
Pokaz prac dyplomowych - 2015
Pokaz prac dyplomowych - 2014
Pokaz prac dyplomowych - 2013
Pokaz prac dyplomowych - 2012
Pokaz prac dyplomowych - 2010
Pokaz prac dyplomowych - 2009
Pokaz prac dyplomowych - 2008
Pokaz prac dyplomowych - 2007
Pokaz prac dyplomowych - 2006

do góry

aktualizacja: Barbara Kotwasińska & Marcin Puto