Nabór - kryteria przyjęcia

OSM I st.

Elektroniczny nabór od 1 do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00
Składanie dokumentów w sekretariacie: 1 - 19 marca 2018 r.
24 marca 2018 r. - badanie uzdolnień muzycznych

Grupy do  badania  uzdolnień  muzycznych do kl. I OSM I st.
sala nr 1 - obowiązuje strój gimnastyczny

I grupa  - 8.45
II  grupa  - 9.30
III grupa - 10.15
IV grupa  - 11.00
V grupa  - 11.45
VI grupa -  12.30
 
Imienne  listy dostępne są na tablicy informacyjnej w szkole lub telefonicznie.
 

OSM II st.

Egzamin wstępny:
- intrument - 9 maja 2018 r.
- teoria 10 maja 2018 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie: od 20 marca do 20 kwietnia 2018 r.
Przed egzaminami szkoła organizuje konsultacje dla kandydatów, które odbędą się w trzy soboty:

24 lutego 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00
10 marca 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00
7 kwietnia 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00

 

PSM II st.

Egzamin wstępny:
- intrument - 10 maja 2018 r.
- teoria 11 maja 2018 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie: od 20 marca do 20 kwietnia 2018 r.
Przed egzaminami szkoła organizuje konsultacje dla kandydatów, które odbędą się w trzy soboty:

24 lutego 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00
10 marca 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00
7 kwietnia 2018 r. - godz. 9.00 - 13.00

nabor2018 19

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.