Aktualności

STYPENDYŚCI FUNDACJI IM. CZESŁAWA PREJSNARA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Corocznie przyznawane stypendium obejmuje uczniów klasy skrzypiec i innych Instrumentów Smyczkowych Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie osiągających najwyższy poziom gry oraz sukcesy na konkursach i festiwalach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Stypendysci

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.