Aktualności

VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej 2019

VIIIOKWzwiastun2019poziom

FUNDACJA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W RZESZOWIE zawiadamiają o kolejnej edycji konkursu dla uczniów wydziału wokalnego.

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. Barbary Kostrzewskiej planowany jest w dniach 7 – 9 listopada 2019 r.
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego, ul. Fryderyka Szopena 32 w Rzeszowie

Do udziału w pracach Jury przyjęli zaproszenie wybitni wykładowcy i soliści teatrów operowych:

Prof. dr hab. Robert CIEŚLA - UMFC

Dr Bernadetta GRABIAS -  AM  Łódź

Ks. adt dr hab. Paweł SOBIERAJSKI – AM  Katowice

Szczegóły konkursu - regulamin z programem, karta zgłoszeniowa - do pobrania w formie załączników.
Kontakt telefoniczny sekretariat 17 748 22 00 oraz koordynatorzy konkursu:
Dominika Celińska – Głogowska tel. 605 655 110, Barbara Kotwasińska tel. 600 069 448.

Z A P R A S Z A M Y

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.