Aktualności

Stypendyści Fundacji im. Czesława Prejsnara

fundacjaCzPrejsnar

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wraz Radą Pedagogiczną wytypowali wyróżniających się uczniów
Sekcji Instrumentów smyczkowych I gitary do stypendium Fundacji im. Czesława Prejsnara.

www.czeslawprejsnar.pl

Niżej wymienieni uczniowie uczęszczają do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Reprezentują placówkę w licznych przeglądach, festiwalach oraz uczestniczą w konkursach wysokiej rangi, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Odznaczają się wysokim ponadprzeciętnym poziomem umiejętności technicznych i interpretacyjnych, oraz obyciem scenicznym i kulturą gry wykraczającą poza ramy programu danej klasy. W klasyfikacji końcoworocznej otrzymali ocenę celujący z instrumentu głównego.

Są to:

  1. Alicja Jabłońska kl.5 OSM I - naucz. mgr Adrianna Sawa
  2. Amelia Ślimak kl.6 OSM I - naucz. mgr Katarzyna Piotrowska
  3. Denys Kozlov kl. 4 OSM II - naucz. mgr Robert Naściszewski
  4. Seweryn Kosiorowski kl. 6 OSM II - naucz. mgr Izabela Tobiasz

Serdecznie gratulujemy!

loader
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.