ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2017 13:32

 

Napisz do nas

Sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu.

 

O NAS

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji jest jedną z najbardziej rozbudowanych w naszej Szkole.
W jej skład wchodzą:

  • instrumenty dęte drewniane – flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,

  • instrumenty dęte blaszane – trąbka, waltornia, puzon, tuba,

  • akordeon,

  • perkusja.

Rozpoczynając naukę w klasie I OSM I st. (poziom podstawowy) można wybrać następujące instrumenty dęte: flet, klarnet, saksofon, trąbkę, waltornię oraz perkusję i akordeon. Istnieje możliwość kontynuacji gry na wspomnianych instrumentach w OSM lub SM II st.
Pozostałe instrumenty (obój, fagot, saksofon, puzon, tuba) przeznaczone są dla uczniów kończących I st. lub uczniów klasy pierwszej II st.

Nauczyciele naszej sekcji posiadają wieloletnią praktykę pedagogiczną. Wszyscy są czynnymi instrumentalistami koncertującymi zarówno solowo jak również w zespołach kameralnych czy orkiestrze Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

 

KADRA

 

Kierownik sekcji - Robert Mosior
 

Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte blaszane

Flet:
mgr Anna Bartkiewicz
mgr Ewa Bocian,
dr Anita Lehmann,
mgr Agnieszka Grzesik

Trąbka:
mgr Janusz Szczęch,
mgr Michał Wesołowski

Obój:
mgr Edward Prajsnar

Waltornia:
mgr Andrzej Kundys

Klarnet:
mgr Robert Mosior,
mgr Aleksander Rzeszutek
mgr Paweł Kopiec

Puzon:
mgr Mariusz Kozak

Fagot:
mgr Eugeniusz Haligowski

 

Saksofon:
mgr Krzysztof Kopeć,
mgr Rafał Piłatowski

 

 

Perkusja
mgr Andrzej Kotwasiński,
mgr Ewa Łuczyńska – Kycia,
mgr Norbert Buda,

Akordeon
dr hab. Mirosław Dymon,
dr hab. Paweł Paluch
mgr Paweł Nowak

do góry

POPISY, AUDYCJE I KONCERTY

 

Gala Sportu - 29 marca 2017 r.
Big-Band pod kierunkiem Janusza Szczęcha

 

Popis dyplomantów 23 marca 2017 r. - prowadzenie Janusz Szczęch

 

 

W każdym semestrze uczniowie naszej sekcji uczestniczą w popisach sekcyjnych, klasowych i koncertach szkolnych. Reprezentują również naszą szkołę w koncertach organizowanych dla miasta czy regionu. Jest to bardzo ważny etap edukacji muzycznej pozwalający uczniowi zaprezentować swój talent i dać się poznać szerszej publiczności. 

           

do góry

 

DOSKONALENIE I SEMINARIA

 

Na zaproszenie nauczycieli ZSM nr 1 w Rzeszowie, dr hab. Mirosława Dymona i dr hab. Pawła Palucha, 27.11.2013 r. w auli Zespołu Szkol Muzycznych, prof. zw. dr hab. Bogdan Dowlasz wygłosił wykład  pt. " Historia i współczesność polskiej akordeonistyki"

Następnie odbyły się warsztaty dotyczące gry na akordeonie i problemów interpretacyjnych, w których czynnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:

Weronika Sura, Krzysztof Marek i Maciej Reizer. W roli obserwatorów uczestniczyli także nauczyciele szkół muzycznych regionu podkarpackiego.

 

 

Nauczyciel naszej sekcji (często wraz z uczniami) uczestniczą w seminariach, kursach i warsztatach organizowanych przez ośrodki muzyczne na terenie całego kraju. Daje to możliwość poznania nowych metod nauczania i  wymiany spostrzeżeń z innymi nauczycielami.
Również w naszej szkole co roku organizowane są   seminaria, pozwalające w szerszym stopniu uczestniczyć w nich nauczycielom i uczniom  naszej sekcji.

W poprzednich latach udało nam się zaprosić do udziału w warsztatach i seminariach takie autorytety jak:

  • prof. zw. dr hab. Bogdan Dowlasz

  • prof. Elżbieta Dastych – Szwarc – UMCF Warszawa

  • prof. Barbara Świątek – Żelazna – AM Kraków

  • prof. Andrzej Godek – AM Kraków

  • dr hab. Andrzej Rzymowski – AM Kraków

  • ad. Benedykt Matusik – AM Kraków

       

do góry

aktualizacja: Barbara Kotwasińska & Marcin Puto